Vizualizace scénografického projektu 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203VZ9 ZK 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výstup z předmětu je porfolio či webová prezentace studenta, která obsahuje školní i mimoškolní projekty.

Min. rozsah prezentace 40 stran / 15 projektů

Forma studia

Průběh výuky spočívá v individuálních konzultacích prezentace konkrétních projektů, které obsahuje portfolio či webová prezentace.

Individuální konzultace - Nikola Tempír, Přemysl Zajíček, Patrik Borecký, Karel Čapek

3D tisk- podpora výroby modelů (individuální dohoda)- Pavel Morávek, Karel Čapek, Nikola Tempír

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti PC.

Literatura:

BERAN, Vladimír a kol. Aktualizovaný typografický manuál. Rev. 6. vyd. Praha: Kafka design, 2012. ca 160 s. v různém stránkování. ISBN 978-80-260-7606-3.

manuály a tutoriály k příslušným software

Pomůcky:

PC a příslušný software, 3D tiskárny, fotoaparát

Obsah kurzu

Předmět je výrazně individualizovaný na základě vstupní úrovně studenta, konkrétních scénografických projektů a zvolené specializaci (divadelní scénografie, filmová scénografie, kostým a maska).

Předmět má za cíl zlepšit studentovu sebeprezentaci a vizualizace scénografických projektů pro divadlo, film, ale např. i výstavnictví. Předmět zajistí základní orientaci v přidružených oborech jako jsou: fotografie, postprodukce fotografií a výtvarných návrhů, grafický design, 3D modelování a 3D tisk.

Doporučená nebo povinná literatura

Manuály výše uvedených gr. programů a techniky, odborné fotografické publikace.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování semestrální práce, možnost konzultací (ne výuky!) e-mailem, hodnocení studentů dle zkušeností práce na computerech a znalostí digitální techniky.

Poznámka

Minimální účast na výuce 70%!!!!!

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů