Hledání souvislostí 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204AHL3 Z 6 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s dějinami evropského divadla od nejstarší historie až po současnost (s přihlédnutím k loutkovému divadlu), obeznámit je s kulturním i dějinným kontextem, nejvýznamnějšími osobnostmi a základními milníky vývoje. Náhled na problematiku se bude postupně zužovat ve výklad o specificích českého loutkového divadla.

Forma studia

Teoretická přednáška přibližující dějiny evropského divadla s důrazem na středoevropský region. Předmět bude přednášen v anglickém jazyce.

Předpoklady a další požadavky

Samostudium doporučené literatury.

Obsah kurzu

Čtyřsemestrální kurs věnovaný dějinám evropského divadla, který se ve své druhé polovině zaměří na dějiny českého loutkářství. Jeho cílem je zasadit loutkáře do celkového kontextu evropské divadelní tvorby a objasnit, jakou roli divadlo v té které etapě kulturního vývoje hrálo se zvláštním zřetelem k úloze loutkářů ve středoevropském kontextu. Základní metodologie je jednoduchá: budeme se tázat KDO? CO? KDY? KDE? JAK? a S JAKÝM VÝSLEDKEM?

Doporučená nebo povinná literatura

Oscar G. Brockett: History of the Theatre

Henryk Jurkowski: A History of European Puppetry from Its Origins to the End of the 19th Century

Henryk Jurkowski: Aspects of Puppet Theatre

Alois Tománek: Forms of Puppets

Authors Collective: Czech Puppet Theatre Yesterday and Today

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje docházka na přednášky, která je podmínkou získání zápočtu (po 1. a 3. semestru) a účasti na závěrečné zkoušce (po 2. a 4. semestru).

Poznámka

Základní literatura bude ještě doplněna během přednášek.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů