Kresba a malba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALKR2 zápočet 1 4 hodiny výuky týdně (45 minut), -17 až -12 hodin domácí příprava!!! česky letní

Garant předmětu

Vojtěch HORÁLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vojtěch HORÁLEK

Obsah

Student by měl své zkušenosti s kresbou a malbou reflektovat ve zpracování cyklu obrazů nebo v malířském konceptu či instalaci na zadané téma. Jeho výtvarná zdatnost by se měla odrazit ve zpracování diplomové práce.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Literatura

M. Staněk, R. Linc: Technika figurální kresby

Z. Zrzavý: Anatomie pro výtvarníky

B. Slánský: Technika v malířské tvorbě

B. Slánský: Moderní materiály ve výtvarné praxi

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě hodnocení uměleckých výsledků a schopnosti jejich reflexe.

Poznámka

Volitelný předmět pro studenty magisterského studia. Výuka probíhá v rámci bakalářské výuky po domluvě s pedagogem.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů