Režijní tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ARE2 ZK 3 1T anglicky letní

Garant předmětu

Jiří HAVELKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Branislav MAZÚCH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Příprava a realizace inscenací a projektů v magisterském stupni studia včetně jejich produkčně-ekonomického zajištění a sestavení vhodného tvůrčího týmu.
  2. Příprava a realizace absolventské inscenace (projektu).
  3. Teoretické reflexe praktické tvorby.
  4. Uvědomění si specifičnosti osobního talentu a konzultace výhledu další tvůrčí práce.
  5. Příprava, realizace a obhajoba magisterské diplomové práce.

Forma studia

Semináře, konzultace, zkoušky, reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost rozvoje originální tvůrčí imaginace, systematičnost tvorby, schopnost reflexe.

Obsah kurzu

Student v průběhu studia prohlubuje svůj osobní vklad oboru, specifikuje charakter svého talentu v konkrétních inscenacích a projektech, vytváří vlastní styl tvůrčí práce se schopností reflexe a analýzy, rozhoduje se mezi možnostmi současné tvorby a připravuje se na budoucí samostatnou profesionální tvůrčí práci.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle konkrétní individuální koncepce magisterského studia.

Hodnoticí metody a kritéria

Průběžné konzultace, supervize na zkouškách, reflexe. Hodnocení reflektuje jak samotné tvůrčí výsledky, tak jejich reflexi a ujasněnost budoucího profilu absolventa.

Poznámka

Průběh výuky je specifikován osobností zvoleného garanta magisterského studia.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MAZÚCH B.
12:00–13:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Branislav MAZÚCH Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů