Režijní tvorba 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ARE4 ZK 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Claudia Cristina MALDONADO ROMERO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Branislav MAZÚCH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Příprava a realizace inscenací a projektů v magisterském stupni studia včetně jejich produkčně-ekonomického zajištění a sestavení vhodného tvůrčího týmu.
  2. Příprava a realizace absolventské inscenace (projektu).
  3. Teoretické reflexe praktické tvorby.
  4. Uvědomění si specifičnosti osobního talentu a konzultace výhledu další tvůrčí práce.
  5. Příprava, realizace a obhajoba magisterské diplomové práce.

Forma studia

Semináře, konzultace, zkoušky, reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost rozvoje originální tvůrčí imaginace, systematičnost tvorby, schopnost reflexe.

Obsah kurzu

Student v průběhu studia prohlubuje svůj osobní vklad oboru, specifikuje charakter svého talentu v konkrétních inscenacích a projektech, vytváří vlastní styl tvůrčí práce se schopností reflexe a analýzy, rozhoduje se mezi možnostmi současné tvorby a připravuje se na budoucí samostatnou profesionální tvůrčí práci.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle konkrétní individuální koncepce magisterského studia.

Hodnoticí metody a kritéria

Průběžné konzultace, supervize na zkouškách, reflexe. Hodnocení reflektuje jak samotné tvůrčí výsledky, tak jejich reflexi a ujasněnost budoucího profilu absolventa.

Poznámka

Průběh výuky je specifikován osobností zvoleného garanta magisterského studia.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů