Inscenační tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ARM2 ZK 18 12T anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tinka Encheva AVRAMOVA, Philipp Kaspar SCHENKER, Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Realizace větších inscenačních a projektových celků dle charakteru talentu studenta, absolventská inscenace v divadle DISK nebo v jiném prostoru, adekvátně zvoleném dle charakteru uměleckého scénického díla, pedagogické konzultace a supervize, reflexe.

Forma studia

Zkoušky, konzultace, supervize, diskuse, semináře, reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Kreativita, schopnost koncepčního myšlení a reflexe, metodičnost.

Obsah kurzu

Studium je již více zaměřeno na vlastní uměleckou tvorbu, individualizovanou dle charakteru studentova talentu. Součástí obsahu předmětu je i realizace absolventské inscenace (projektu, performance) v adekvátně zvoleném prostoru nebo ve školních prostorách včetně její veřejné prezentace a reflexe.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiří Adámek: Théatre musical, NAMU, 2010.

Lukáš Jiřička: Identita v době otřesu, NAMU, 2010.

Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific - současné tendence, NAMU, 2010 (sborník).

+ další materiály dle charakteru projektů a inscenací.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení studenta vychází jak ze sledování jeho podílu na procesu kolektivní tvorby, tak z výsledného uměleckého tvaru i jeho reflexe.

Poznámka

Průběh předmětu je modifikován osobností vedoucího ročníku, jeho specifickými nároky a požadavky.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů