Autorská realizace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204AUR2 ZK 2 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František SKÁLA, Svatopluk SKÁLA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí praktického technického řešení realizace výpravy v návaznosti na scénografické projekty. Seznámení se základními technologickými postupy zpracování nejrůznějších klasických i moderních materiálů a jejich použití ve scénické praxi.

Forma studia

Seznámení se s tradičními postupy a technologiemi. Propojení ideové a praktické stránky projektu, nalézání technologických řešení. Experimentování s netradičními materiály a vývoj nových technologických řešení.

Příprava a následná realizace vlastního návrhu v návaznosti na scénografické projekty.

Konzultace aktuálních scénografických projektů.

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady.

Řemeslná zručnost schopnost experimentovat s materiály, tvůrčí způsob práce s tradičními technologiemi.

Obsah kurzu

Autorská realizační tvorba vytváří základ pro propojení ideových scénografických úkolů s realizační praxí. Obohacuje praktické technické podvědomí studenta a vytváří tak fundus vědomostí, které se návazně promítají do dalších projektů. Znalost nejrůznějších technologií rozšiřuje škálu nástrojů autora, které jsou základem dalších kreativních řešení.

Doporučená nebo povinná literatura

A. Tománek: Podoby loutky

J. Král: Praktická technologie loutek

dále doporučuje pedagog individuálně.

Hodnoticí metody a kritéria

Příprava projektu a tvorba dokumentace.

Praktická realizace.

Reflexe.

Poznámka

Průběžné konzultace aktuálních scénografických projektů podle potřeby.

Dodržování zásad bezpečnosti práce v realizační dílně.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů