Autorská realizace 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204AUR2 ZK 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

František SKÁLA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František SKÁLA, Svatopluk SKÁLA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí praktického technického řešení realizace výpravy v návaznosti na scénografické projekty. Seznámení se základními technologickými postupy zpracování nejrůznějších klasických i moderních materiálů a jejich použití ve scénické praxi.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Autorská realizační tvorba vytváří základ pro propojení ideových scénografických úkolů s realizační praxí. Obohacuje praktické technické podvědomí studenta a vytváří tak fundus vědomostí, které se návazně promítají do dalších projektů. Znalost nejrůznějších technologií rozšiřuje škálu nástrojů autora, které jsou základem dalších kreativních řešení.

Doporučená nebo povinná literatura

A. Tománek: Podoby loutky

J. Král: Praktická technologie loutek

dále doporučuje pedagog individuálně.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Průběžné konzultace aktuálních scénografických projektů podle potřeby.

Dodržování zásad bezpečnosti práce v realizační dílně.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů