Dílenská realizace 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204DIR4 ZK 3 5T česky letní

Garant předmětu

Robert SMOLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František SKÁLA, Svatopluk SKÁLA, Robert SMOLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s klasickými postupy při realizaci jevištních artefaktů. V návaznosti na technologii umožnit studentům vlastní řemeslnou účast na realizaci, tak, aby byli schopni sami vyrábět, nebo dílenskou práci řídit.

Forma studia

Dílenská realizace - významná složka přípravy loutky jako hereckého materiálu.

Výroba loutek různých technologií, od nejjednodušších po složité, v individuálních případech i extremně náročné.

Užití různého materiálu: papír, dřevo, kov apod.

Konzultace nad realizačními úkoly, řešení aktuálních problémů.

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady.

Řemeslná zručnost.

Obsah kurzu

Předmět dílenská realizace evokuje tradici loutkového divadla, ale řemeslné zkušenosti, které posluchač získává, nejsou konzervativním dogmatem. Jsou východiskem pro tvůrčí zainteresovanost do inscenačního procesu, umožňují studentům získávat podklady i inspiraci pro scénografickou tvorbu. Pochopení výrobních možností na základě zkušenosti z vlastní rukodělné práce, je optimální způsob jak se naučit formulovat požadavky na profesionální výrobní tým.

Doporučená nebo povinná literatura

A. Tománek: Podoby loutky

J. Král: Praktická technologie loutek

Další literaturu doporučuje pedagog individuálně.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány za

-přípravu projektu,

-tvorbu dokumentace,

-praktickou realizaci.

Poznámka

Školení o bezpečnosti práce v realizační dílně.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů