Dramaturgická tvorba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204DTD1 ZK 3 1T česky zimní

Garant předmětu

Miloslav KLÍMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ, Karel František TOMÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hledání osobního tématu, které se artikuluje jevištními tvary.

Forma studia

Výkladový, analytický a komparativní přístup k jednotlivým projektům, prezentace projektů a dílčích výsledků, prezentace konečných jevištních tvarů, jejich obhajoba a vzájemná analýza s ohledem na položky uvedené v cílech studia.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

  1. Dramaturgická příprava vlastních jevištních projektů interních.
  2. Dramaturgické korekce během příprav.
  3. Analýzy viděných inscenací / prostudovaných publikací.
  4. Realizace DISKové sezóny.
  5. Lektorské posudky na přečtené texty.
  6. Vlastní projekty mimo rámec studijního plánu - konzultace.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a výsledné hodnocení bude uděleno na základě:

Poznámka

Vzhledem k tomu, že předmět vedou různí pedagogové, je nutné respektovat drobné odchylky vycházející z konkrétního zaměření přednášejícího pedagoga.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů