Dramaturgická tvorba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204DTD1 ZK 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hledání osobního tématu, které se artikuluje jevištními tvary.

Forma studia

Výkladový, analytický a komparativní přístup k jednotlivým projektům, prezentace projektů a dílčích výsledků, prezentace konečných jevištních tvarů, jejich obhajoba a vzájemná analýza s ohledem na položky uvedené v cílech studia.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

  1. Dramaturgická příprava vlastních jevištních projektů interních.
  2. Dramaturgické korekce během příprav.
  3. Analýzy viděných inscenací / prostudovaných publikací.
  4. Realizace DISKové sezóny.
  5. Lektorské posudky na přečtené texty.
  6. Vlastní projekty mimo rámec studijního plánu - konzultace.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a výsledné hodnocení bude uděleno na základě:

Poznámka

Vzhledem k tomu, že předmět vedou různí pedagogové, je nutné respektovat drobné odchylky vycházející z konkrétního zaměření přednášejícího pedagoga.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů