Dramaturgická tvorba 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204DTD1 ZK 3 1T česky zimní

Garant předmětu

Miloslav KLÍMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hledání osobního tématu, které se artikuluje jevištními tvary.

Forma studia

Výkladový, analytický a komparativní přístup k jednotlivým projektům, prezentace projektů a dílčích výsledků, prezentace konečných jevištních tvarů, jejich obhajoba a vzájemná analýza s ohledem na položky uvedené v cílech studia.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost české a světové literatury.

Orientace v literatuře pro děti a mládež.

Orientace ve výtvarném a hudebním umění.

Znalost české a světové dramatické literatury.

Znalost teatrologické literatury.

Schopnost analytické reflexe.

Kreativní předpoklady.

Přepokládá se průběžné studium historie a současnosti českého a světového divadla včetně divadla loutkového a alternativního.

Absolvování Bakalářského studia RD na DAMU nebo adekvátního studia na jiné umělecké škole, v případě školy neumělecké talentová přijímací zkouška.

Obsah kurzu

1.Dramaturgická příprava vlastních jevištních projektů interních.

2.Dramaturgické korekce během příprav.

3.Analýzy viděných inscenací / prostudovaných publikací.

4.Realizace DISKové sezóny.

5.Lektorské posudky na přečtené texty.

6.Vlastní projekty mimo rámec studijního plánu - konzultace.

Doporučená nebo povinná literatura

-Pro jednotlivé semináře zadané literární a divadelní texty na základě společného výběru, studie a publikace

-Nahrávky inscenací, které budou na seminářích doporučeny

-Současné inscenace a scénické projekty

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a výsledné hodnocení bude uděleno na základě:

-Aktivity na seminářích.

-Klauzurních projektů.

-Projektů nerealizovaných, ale připravených.

-S přihlédnutím k projektům nad rámec studijního plánu.

Poznámka

Vzhledem k tomu, že předmět vedou různí pedagogové, je nutné respektovat drobné odchylky vycházející z konkrétního zaměření přednášejícího pedagoga.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()

09:00–12:00
(paralelka 1)
Hlavní předmět probíhá formou individuálních konzultací tvůrčí práce studentů s pedagogy (tutory).
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–12:00
Hlavní předmět probíhá formou individuálních konzultací tvůrčí práce studentů s pedagogy (tutory). paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů