Dramaturgická tvorba 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204DTD3 ZK 3 1T česky zimní

Garant předmětu

Miloslav KLÍMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta LJUBKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Konzultace nad vlastními projekty studenta a postupné utváření rukopisu.

Forma studia

Výkladový, analytický a komparativní přístup k jednotlivým projektům, prezentace projektů a dílčích výsledků, prezentace konečných jevištních tvarů, jejich obhajoba a vzájemná analýza s ohledem na položky uvedené v cílech studia.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

  1. Dramaturgická příprava vlastních jevištních projektů.
  2. Dramaturgické korekce během příprav.
  3. Analýzy viděných inscenací / prostudovaných publikací.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a výsledné hodnocení bude uděleno na základě:

Poznámka

Vzhledem k tomu, že předmět vedou různí pedagogové, je nutné respektovat drobné odchylky vycházející z konkrétního zaměření přednášejícího pedagoga.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů