Dramaturgická tvorba 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204DTD3 ZK 3 1T česky zimní

Garant předmětu

Miloslav KLÍMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HAVELKA, Lukáš JIŘIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Konzultace nad vlastními projekty studenta a postupné utváření rukopisu.

Forma studia

Výkladový, analytický a komparativní přístup k jednotlivým projektům, prezentace projektů a dílčích výsledků, prezentace konečných jevištních tvarů, jejich obhajoba a vzájemná analýza s ohledem na položky uvedené v cílech studia.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost české a světové literatury.

Orientace v literatuře pro děti a mládež.

Orientace ve výtvarném a hudebním umění.

Znalost české a světové dramatické literatury.

Znalost teatrologické literatury.

Schopnost analytické reflexe.

Kreativní předpoklady.

Přepokládá se průběžné studium historie a současnosti českého a světového divadla včetně divadla loutkového a alternativního.

Absolvování předmětu Dramaturgická tvorba 8 /M 2.

Obsah kurzu

1.Dramaturgická příprava vlastních jevištních projektů.

2.Dramaturgické korekce během příprav.

3.Analýzy viděných inscenací / prostudovaných publikací.

Doporučená nebo povinná literatura

-Komparace vlastního projektu s obdobnými projekty již realizovanými.

-Nahrávky inscenací, které budou na seminářích doporučeny jako doplňující.

-Současné inscenace a scénické projekty.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a výsledné hodnocení bude uděleno na základě:

-Aktivity na seminářích.

-Výsledků jevištních projektů.

-Projektů nerealizovaných, ale připravených.

-S přihlédnutím k projektům nad rámec studijního plánu.

Poznámka

Vzhledem k tomu, že předmět vedou různí pedagogové, je nutné respektovat drobné odchylky vycházející z konkrétního zaměření přednášejícího pedagoga.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů