Hudební aktivity (sbor, orchestr) 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HAK4 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vratislav ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vratislav ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Rozvíjení hudebních a pěveckých dovedností posluchačů v rámci kolektivní tvorby, vnímání zvuku jako součásti divadelního myšlení.
 2. Praktický kontakt s historií vývoje hudebního myšlení.
 3. Vícehlas - ansámblová a sborová tvorba, tvorba hudebního doprovodu.

Forma studia

 1. Lektorská činnost.
 2. Náhled do baroka, klasicismu, romantismu, úpravy jazzových skladeb, orchestr dle hráčských možností, hra na hudební nástroje všech typů, zpěv ansámblový i sólový, práce s mikrofonem a mikroportem, improvizace, analýza viděného (notový zápis) i slyšeného (hudební nahrávky), sborová polyfonie, jazzová schémata, polyrytmie.

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná znalost české a světové hudby - žánrově neomezeno.
 2. Orientace v notovém zápisu.
 3. Kreativní předpoklady.
 4. Schopnost nonverbální komunikace, analýzy a reflexe.

Student musí mít obecnou znalost základních hudebních pojmů - souběžně navštěvovat předmět Hudební nauka.

Obsah kurzu

Schopnost hudební komunikace je chápána jako jedna ze složek herectví alternativního a loutkového divadla.

Práce se zvukem a hudbou je chápána jako jeden z podílejících se komponentů jevištního díla ve vzájemné interakci s ostatními komponenty.

 1. Italské, francouzské a anglické madrigaly - dle aktuálních hlasových možností.
 2. Práce na zvukové složce semestrálních prací dle požadavků vedoucího pedagoga hereckého ateliéru.
 3. Přesnost hlasového projevu, dynamika, nástrojová hra.
 4. Experimentální hudební nástroje.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Pohanka: Dějiny české hudby v příkladech

J. Vanický: Umění vokální polyfonie

M. Venhoda: Mistři renesanční polyfonie

M. Šolc: Tajemství akordových značek

Notový materiál a nahrávky tvorby zmíněných autorů.

Další příslušný notový materiál u pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Poznámka

Volitelný předmět celofakultní pro max. 15 studentů z ostatních kateder DAMU.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R102
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ŠRÁMEK V.
09:45–11:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:45–11:15 Vratislav ŠRÁMEK Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů