Hudební aktivity (sbor, orchestr) 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HAK6 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KORMAN, Vratislav ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Rozvíjení hudebních a pěveckých dovedností posluchačů v rámci kolektivní tvorby, vnímání zvuku jako součásti divadelního myšlení.

2.Praktický kontakt s historií vývoje hudebního myšlení.

3.Od zvuku k intonaci, pěvecký a instrumentální ansámbl vyrovnaného zvuku.

Forma studia

1.Lektorská činnost.

2.20. století, jazzové „standardy“, úpravy jazzových skladeb, orchestr dle hráčských možností, hra na hudební nástroje všech typů, zpěv ansámblový i sólový, práce s mikrofonem a mikroportem, improvizace, analýza viděného (notový zápis) i slyšeného (hudební nahrávky).

Předpoklady a další požadavky

  1. Pokročilá znalost české a světové hudby - žánrově neomezeno.
  2. Pokročilá znalost čtení notového zápisu.
  3. Kreativní předpoklady.
  4. Schopnost nonverbální komunikace, improvizace, analýzy a reflexe.

Student musí mít pokročilou znalost hudebních pojmů.

Obsah kurzu

Schopnost hudební komunikace je chápána jako jedna ze složek herectví alternativního a loutkového divadla.

Práce se zvukem a hudbou je chápána jako jeden z podílejících se komponentů jevištního díla ve vzájemné interakci s ostatními komponenty.

  1. V. Tormis, P. Eben, B. Martinů, K. Penderecki, D. Elington, C. Jobim. C. Corea atd.). Úpravy jazzových skladeb: styl The Singers Unlimited, Manhattan Transfer, Take Six, J. Ježek (v úpravách M. Kořínka a V. Šrámka).
  2. Práce na zvukové složce semestrálních prací dle požadavků vedoucího pedagoga hereckého ateliéru.
  3. Přesnost hlasového projevu, dynamika, nástrojová hra.
  4. Experimentální hudební nástroje.

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál a nahrávky tvorby zmíněných autorů a skupin.

Další příslušný notový materiál u pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Poznámka

Volitelný předmět celofakultní pro max. 15 studentů z ostatních kateder DAMU.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů