Herecká tvorba 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HEM3 ZK 3 4T česky zimní

Garant předmětu

Vratislav ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ADÁMEK, Marek BEČKA, Jiří HAVELKA, Marta LJUBKOVÁ, Branislav MAZÚCH, Robert SMOLÍK, Karel František TOMÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Akcentovat herecký projev specifický pro KALD DAMU, tj. od divadla loutkového, přes divadlo alternativně-činoherní až k autorským projektům.

2.Rozvíjet veškeré možnosti divadelní komunikace: práci s hlasem, textem, tělem až po schopnost vyjadřovat se prostřednictvím výtvarné metafory a nových technologií.

3.Rozvíjet předpoklady studenta jako samostatné tvůrčí a autorské osobnosti, současně s tím i jeho schopnost zapojit se do tvůrčího divadelního kolektivu.

Forma studia

Individuální práce se studentem, práce v ročníkovém tvůrčím kolektivu, bloková výuka, workshopy, spolupráce se studenty z oboru režie-dramaturgie a scénografie, improvizace a improvizační cvičení, dialogická cvičení, práce s textem, fyzická příprava, práce s tělem, práce s materiálem, práce s prostorem, písemná reflexe.

Předpoklady a další požadavky

1.Kreativní předpoklady.

2.Schopnost analýzy a reflexe.

3.Psychosomatické předpoklady.

Obsah kurzu

Studium oboru herecká tvorba zahrnuje tyto komponenty:

1.Situace jako základní divadelní pojem.

2.Od situace k dialogu /s partnerem, prostorem, sebou samým/.

3.Dialogická cvičení.

4.Improvizace jako možnost rozvíjení kreativity.

5.Téma, postava, interpretace.

Doporučená nebo povinná literatura

Basic literature on acting methods from Diderot through Stanislavsky to Brook.

Other professional theoretical and historical literature as stated in practically all histories of the theatre.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita a kreativita během studia.

Plnění studijních povinností jako celku.

Schopnost samostatného a svébytného vymezení v rámci studia.

Poznámka

Předmět je studován v úzké návaznosti na obory režijní tvorba a scénografická tvorba.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů