Hudební improvizace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HIM2 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vratislav ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Hudební improvizace jako cesta ke svobodnému hereckému projevu.

2.Cesta od jednotlivosti ke struktuře.

3.Tvorba motivu, tématu.

4.Vokální improvizace - instrumentální dle hráčských možností studentů.

Forma studia

Lektorská činnost, řízený dialog, analýza.

Předpoklady a další požadavky

1.Základní znalost hudební teorie a forem.

2.Hlasová, intonační a rytmická jistota.

3.Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

1.Instrumentálně i pěvecky - základní zvuková (hudební) komunikace pomocí motivu a práce s motivem (rytmicky i melodicky).

2.Vztah pohybu a zvuku.

Doporučená nebo povinná literatura

lidové písně různých národů

nahrávky jazz, etno, folklór

M. Šolc: Tajemství akordových značek

P. Eben: Lidové písně a koledy

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

-aktivity na cvičeních,

-seminární práce - tvorba a práce s motivem.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů