Inscenační praxe 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204IPH1 ZK 1 4T česky zimní

Garant předmětu

Vratislav ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ADÁMEK, Marek BEČKA, Radek BERAN, Jiří HAVELKA, Marta LJUBKOVÁ, Branislav MAZÚCH, Tomáš ŽIŽKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Obohacení možností studia o aktivity nad rámec základní výuky, ve volném čase studentů, i v „nepravidelnějších“ tvůrčích počinech.
  2. Vytvoření prostoru pro první kontakty v mimoškolním prostoru a s nespecifickým publikem.
  3. Vznik samostatných studentských inscenací a projektů (v případě získání grantů FRVŠ a příspěvků z rozvojového programu a různých nadací) - mimo studijní plány KALD.
  4. Herecké hostování mimo půdu KALD DAMU.
  5. Stáže a účasti na workshopech mimo katedru KALD DAMU.

Forma studia

Nastudování inscenace, event. projektu, supervize v průběhu zkouškového období, cyklus repríz, kritická reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Tvůrčí iniciativa, kreativita.

Obsah kurzu

  1. Inscenační nápad a jeho konzultace.
  2. Studium inscenace.
  3. Reflexe a popremiérové využití inscenace.
  4. Případná prezentace inscenace na festivalech.

Doporučená nebo povinná literatura

Lze individuálně doporučit s ohledem na konkrétní záměr projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení praktické tvůrčí kreativity vychází jak ze sledovaného procesu tvorby, tak i z výsledného scénického tvaru.

Poznámka

Předmět povinný-hlavní. V předmětu nelze hodnotit jakoukoliv studentskou iniciativu, např. pouze komerčně cílenou, ale aktivity, vycházející z celkové koncepce katedry a podporující týmovou spolupráci studentů, tedy projekty s většinovou účastí studentů AMU.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů