Inscenační tvorba 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204IRM3 zkouška 20 12 hodiny výuky týdně (45 minut), 392 až 492 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Studium je již více zaměřeno na vlastní uměleckou tvorbu, individualizovanou dle charakteru studentova talentu. Součástí obsahu předmětu je i realizace absolventské inscenace (projektu, performance) v adekvátně zvoleném prostoru nebo ve školních prostorách včetně její veřejné prezentace a reflexe.

Výsledky učení

Realizace větších inscenačních a projektových celků dle charakteru talentu studenta, absolventská inscenace v divadle DISK nebo v jiném prostoru, adekvátně zvoleném dle charakteru uměleckého scénického díla, pedagogické konzultace a supervize, reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Kreativita, schopnost koncepčního myšlení a reflexe, metodičnost.

Literatura

Jiří Adámek: Théatre musical, NAMU, 2010.

Lukáš Jiřička: Identita v době otřesu, NAMU, 2010.

Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific - současné tendence, NAMU, 2010 (sborník).

+ další materiály dle charakteru projektů a inscenací.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení studenta vychází jak ze sledování jeho podílu na procesu kolektivní tvorby, tak z výsledného uměleckého tvaru i jeho reflexe.

Poznámka

Průběh předmětu je modifikován osobností vedoucího ročníku, jeho specifickými nároky a požadavky.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů