Inscenační tvorba 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204IRT3 ZK 7 8T česky zimní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ADÁMEK, Veronika SVOBODOVÁ, Kristýna TÄUBELOVÁ, Petra TEJNOROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prověření si vlastních inscenačních záměrů v praxi. Ověřování možností týmové spolupráce, spolupráce s herci. Reflexe vlastní kreativity.

Forma studia

Zkoušky, semináře, otevřené hodiny, představení.

Předpoklady a další požadavky

Kreativita, schopnost týmové spolupráce, komunikativnost.

Obsah kurzu

Od tvorby vlastních menších etud až k samostatným semestrálním klauzurním pracím, vždy ověřovaných v kontaktu s obecenstvem a s kritickou reflexí - za pedagogické supervize příslušných odborníků. Inscenace se vytvářejí jak v ročníkových učebnách, tak ve studiu Řetízek, ale též ve speciálních, méně tradičních, prostorech podle záměru inscenace. Témata inscenací vycházejí jak z pedagogického zadání, tak i ze specifických záměrů studentů s nabídkou širokého spektra postupů moderního divadla. Kromě vlastních inscenací hodiny předmětu slouží také k rozvíjení talentu laboratorním ověřováním a hledáním možných nových postupů a scénických interakcí.

Doporučená nebo povinná literatura

K. S. Stanislavskij: My Life in Art.

Peter Brook: Empty Space.

Jan Císař: Theory of Puppet Theatre Acting

Bertolt Brecht: Thoughts on Theatre

Denis Diderot: The Dramatic Paradox

Jan Hyvnar: The Actor in Modern Theatre

E. G. Craig: The Actor and Uber-Marionnette

Otakar Zich: Aesthetic of Dramatic Art

Jiří Veltruský: Contribution to the Theatre Theory

Anatolij Efros: Theatre: my love

Jindřich Honzl: Mimický znak a mimický příznak

A další.

Hodnoticí metody a kritéria

Citlivé hodnocení umělecké kreativity by nemělo být zaměřeno jen na hodnocení vlastního výsledného tvaru určeného k prezentaci, ale především k sledování vlastního procesu tvorby a aktivitě studenta v průběhu celého semestru.

Poznámka

Průběh předmětu je vždy modifikován osobností vedoucího pedagoga ročníku, jeho specifickými požadavky a nároky.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ADÁMEK J.
09:00–11:15
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–11:15 Jiří ADÁMEK Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů