Literární příprava 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204LEP2 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel František TOMÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Literární příprava textu pro inscenaci je tvůrčí schopnost, nejčastěji dramaturgická dovednost, kterou je nezbytné umožnit nahlédnout studentům na vlastních podrobně reflektovaných pokusech. Nejde o samostatnou literární tvorbu, ale o práci s textem jakožto komponentem jevištního díla pro zcela konkrétně uvažovanou inscenaci. Takže každý případ se musí řešit jako originál.

Forma studia

Zadané úkoly jsou pedagogem a mezi studenty navzájem reflektovány na společných seminářích.

Předpoklady a další požadavky

Kredity a hodnocení budou uděleny:

-Kreativní předpoklady.

-Znalost divadelních a literárních děl.

-Schopnost analýzy, reflexe a sebereflexe.

-Flexibilita k proměnám inscenačního zadání.

-Absolvování předmětu Literární příprava 3.

Obsah kurzu

Metafora, opis.

Jevištní ekvivalent básně.

Menší literární tvary přenášené na jeviště.

Dramatizace.

Doporučená nebo povinná literatura

J. C. Carriere: Vyprávět příběh

W. Kerr: Jak nepsat hru

L. Suchařípa: Pravidla hry

B. Brecht: Myšlenky

P. Brook: Prázdný prostor, Pevný bod

Independent selection

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a hodnocení budou uděleny:

-Za aktivitu a variabilitu v realizaci zadaných textů.

-Za nápaditost a neotřelost řešení.

-Za důslednost a ohled na komunikativní hodnotu a možnosti.

Poznámka

Předmět je určen pouze pro posluchače režie-dramaturgie 2. ročníku KALD.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů