Jevištní mluva - individuálně 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204MLV2 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Eva MÁLKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva MÁLKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s psychosomatickými předpoklady herecké profese,s jejich vzájemným propojením. Teoretické i praktické seznámení s tvorbou výslovnostní normy, její praktické aplikace při tvorbě postavy se zřetelem se zřetelem na styl textu, režijní koncepci apod. Teoretické i praktické uplatnění mluvního rytmu (českého slovního přízvuku i intonačního členění promluvy) v různých veršových systémech.

Forma studia

Praktická cvičení, využívající metodik hlasových, dechových a řečových technik, spojených s pohybem a vnímáním prostoru.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost vnímat psychosomatické předpoklady herecké profese a jejich vzájemné propojení. Teoretické i praktické pochopení mluvního rytmu (českého slovního přízvuku i intonačního členění promluvy) v různých veršových systémech.

Obsah kurzu

Teoretické i praktické poznatky o psychosomatickém vybavení herce, zakotvení jednotlivých složek tvorby hlasu a řeči (respirace, fonace, artikulace) v mozkových mechanismech. Specifika jevištní řeči. Základy ortoepie jako předpoklad stylistické diferenciace výslovnosti. Mluvní rytmus češtiny a jeho uplatnění v různých veršových systémech.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiřina Hůrková: Česká výslovnostní norma, Praha 1995

Jiřina Hůrková: Východiska hlasové a mluvní výchovy in Acta academica 94, Praha 1996

Jiřina Hůrková, Hana Makovičková: Základy jevištní mluvy, I. díl Praha 1984, II. díl Praha 1986

Kol. autorů: Technika mluvy a zpěvu herce

Hana Makovičková: Rozpravy o mluvení, skripta 2 díly

popř. i Radovan Lukavský: Kultura mluveného slova, Praha 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R102
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MÁLKOVÁ E.
09:00–10:30
(paralelka 1)
St
Čt
místnost R102
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MÁLKOVÁ E.
09:00–10:30
(paralelka 1)

místnost R102
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MÁLKOVÁ E.
13:00–13:45
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Eva MÁLKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 09:00–10:30 Eva MÁLKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
13:00–13:45 Eva MÁLKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů