Multimediální systém v inscenační praxi

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204MMS1 Z 1 28 česky letní

Garant předmětu

Tomáš PROCHÁZKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Erik BARTOŠ, Josef MADĚRA, Tomáš PROCHÁZKA, Ondřej RŮŽIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má pokročilé znalosti v oblasti světelné, zvukové a video techniky včetně jejího propojování.

Student je schopen porozumět dostupným technickým zařízením a aplikovat jejich použití při tvorbě specifického inscenačního díla.

Student rozumí hodnotě technologického pokroku a jeho potenciálu pro optimalizaci inscenačních procedur a procesů a potenciálně dokáže formulovat nové postupy využití technologií ve své inscenační praxi.

Forma studia

Semináře, praktická cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Prezekvizita: úspěšné absolvování kurzu 204ZJT1 Základy jevištní techniky nebo základní znalosti a dovednosti v oblasti scénických technologií (světlo, zvuk, video).

Obsah kurzu

Cílem volitelného předmětu je vytvoření multimediální kompozice na zadané téma studenty jednotlivě či ve skupinách, s důrazem na dramaturgické ukotvení a vývoj tématu a následnou aplikaci jednotlivých technologií.

Předmět prohlubuje základní znalosti ovládání jevištní techniky a seznamuje studenty s možnostmi užití multimediálních technologií v divadelní tvorbě. Důraz je kladen jak na technickou stránku propojení zvukového, světelného a video systému, tak na její dramaturgický význam. Jednotlivé semináře předmětu na sebe navazují a směřují studenty k vytvoření závěrečného multimediálního výstupu.

Výuku zajišťuje skupina pedagogů, přičemž jeden je zaměřen na dramaturgickou stavbu kompozice a je přítomen na všech seminářích a ostatní jsou v pozici expertů na jednotlivé technologie a účastní se jen některých seminářů.

Plán lekcí:

I.Přednáška: Úvod do audiovizuální tvorby, příklady z divadla i z dalších uměleckých druhů (T. Procházka).

Zadání semestrálního tématu pro multimediální kompozici (A. Vanišová).

Úkol: zformulovat nápad jak ztvárnit zadané téma, forma: multimediální kompozice.

II.Seminář: Prezentace nápadů studentů k zadanému tématu, diskuse o jednotlivých nápadech s důrazem na dramaturgickou ukotvenost, možné směry vývoje nápadu k (technologické) realizaci (A. Vanišová).

Úkol: přinést jednoduchý video materiál k tématu (vlastní video, sestříhané video, reference).

III.Seminář: Video technologie - video systém a jeho komponenty, zobrazovací zařízení a jejich vlastnosti, typy zobrazovacích ploch, snímací zařízení a jejich využití, software pro střih videa (Adobe Premiere), software pro odbavování videa (Resolume Arena) (E. Bartoš).

Diskuse: skupinová konzultace nápadů studentů v kontextu využití video technologií pro jejich realizaci (A. Vanišová).

IV. Seminář: Zvukové technologie - živý zvuk (druhy mikrofonů, jejich použití, příslušenství, vlastnosti signálu), software (Ableton), ozvučovací systém, jeho komponenty a vlastnosti (T. Procházka).

Diskuse: skupinová konzultace nápadů studentů v kontextu využití zvukových technologií pro jejich realizaci (A. Vanišová).

V. Seminář: Světelné technologie - typy svítidel a jejich využití, instalace a zprovoznění svítidel, focus, ovládání světelného parku (O. Růžička).

Diskuse: skupinová konzultace nápadů studentů v kontextu využití světelných technologií pro jejich realizaci (A. Vanišová).

Úkol: návrh realizačního plánu pro nápady studentů.

VI. Seminář: Prezentace realizačních plánů nápadů studentů, skupinová konzultace a zpřesňování (A. Vanišová, T. Procházka, E. Bartoš, O. Růžička).

Praktická realizace nápadů, reálné zapojování a propojování technologií, konzultace dílčích řešení (A. Vanišová, T. Procházka, E. Bartoš, O. Růžička).

VII. Praktická realizace nápadů, reálné zapojování a propojování technologií, konzultace dílčích řešení, finalizace výstupů, závěrečná prezentace výstupů (A. Vanišová, T. Procházka, E. Bartoš, O. Růžička).

Doporučená nebo povinná literatura

BLAKE, Bill: Theatre and the Digital. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 100 s. ISBN 978-1137355775

WOYCICKI, P.: Post-Cinematic Theatre and Performance (Palgrave Studies in Performance and Technology). Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 280 s. ISBN 978-1349477364

WYNANTS, Nele (ed): Media Archaeology and Intermedial Performance: Deep Time of the Theatre (Avant-Gardes in Performance). Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019. 312 s. ISBN 978-3319995755

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělený na základě aktivní účasti studenta na seminářích a vytvoření závěrečné multimediální kompozice. Minimální docházka je 70 %.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R405
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
PROCHÁZKA T.
12:00–13:30
(paralelka 1)
zač. 20.2.2019
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Tomáš PROCHÁZKA Učebna
Karlova 26, Praha 1
zač. 20.2.2019 paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů