Materiálová a střihová realizace 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204MSR2 Z 1 KURZ česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kristýna TÄUBELOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Během dvouletého cyklu v bakalářském studiu (2. a 3. ročník) se student postupně seznamuje se základními krejčovskými technikami s důrazem na jeho individuální zájem a semestrální úkoly zadané v hlavním předmětu. Je vybavován profesními znalostmi tak, aby byl schopen technicky zvládnout výrobu jakéhokoliv textilního artefaktu. Kostýmem počínaje a objektem konče. Důraz je kladen na propojení uměleckého záměru a řemeslné zručnosti studenta.

Forma studia

Praktická výuka s různými lektory.

Předpoklady a další požadavky

  1. Zájem o práci s materiálem.
  2. Kreativní předpoklady.

Obsah kurzu

Kostým neodmyslitelně patří k divadelní inscenaci. Smyslem tohoto předmětu je zprostředkovat řemeslné a teoretické dovednosti a dovést studenta k individuálnímu kreativnímu řešení vlastního výtvarného návrhu. V současné době se stále častěji setkáváme se snahou o překračování hranic jednotlivých komponent inscenace, či dokonce různých druhů umění. Také kostým není jen oděvem herce dotvářející jeho jevištní postavu, ale stává se objektem, loutkou, scénou, hudebním nástrojem, promítacím plátnem atd. Tento alternativní přístup podporujeme, posilujeme a zároveň ho tříbíme zprostředkováním řemesla.

Předmět je vyučován v blocích, které jsou časově přizpůsobeny harmonogramu hlavního předmětu.

  1. Textilní techniky, technologie a materiály.
  2. Dějiny kostýmu a odívání, uvedení do souvislostí.
  3. Přesah do ostatních druhů umění.
  4. Individuální tvorba konkrétních artefaktů.

Doporučená nebo povinná literatura

KYBALOVÁ, Ludmila. Barok a rokoko - dějiny odívání. 1. vyd.: Nakladatelství Lidové Noviny, 2009

KYBALOVÁ, Ludmila. Starověk - dějiny odívání. 1. vyd.: Nakladatelství Lidové Noviny, 2009

KUTÍLKOVÁ, Dagmar. Vojenské odívání. 1. vyd.: Nakladatelství Lidové Noviny, 2008, ISBN: 978-80-7106-934-8

KYBALOVÁ, Ludmila. Doba turnýry a secese - dějiny odívání. 1. vyd.: Nakladatelství Lidové Noviny, 2006, ISBN: 80-7106-148-4

KYBALOVÁ, Ludmila. Od empíru k druhému rokoku - dějiny odívání. 1. vyd.: Nakladatelství Lidové Noviny, 2004, ISBN: 80-7106-147-6

HALÍKOVÁ, Anna, ČECHOVÁ, Alena L. Krajky, výšivky, stuhy, prýmky. 1. vyd.: Nakladatelství Lidové Noviny, 2004, ISBN: 80-7106-668-0

JIROUŠKOVÁ, Jana. Černá Afrika. 1. vyd.: Nakladatelství Lidové Noviny, 2003, ISBN: 80-7106-367-3

a další díly z edice dějiny odívání

RAAB, Miroslav. Materiály a člověk. Encyklopedický dům, 1999, ISBN: 80-86044-13-0

KHEL, Richard. Papír všude a se vším, 1. vyd., Mladá fronta, 2007, ISBN: 978-80-204-1381-9

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru je vyžadována aktivní účast na cvičeních a samostatná příprava na ně (jak teoretická, tak praktická). Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivní účasti na cvičeních a z 50 % z hodnocení artefaktu vzniklého na cvičení.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:aktivní účast na cvičeních, prezentace artefaktu vzniklého během cvičení.

Poznámka

Předmět je vyučován blokově. V případě zájmu je předmět otevřen i pro studenty vyšších ročníků, či jiných oborů.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů