Jevištní pohyb 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PJP4 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Veronika KNYTLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Pochopit význam pohybu v herecké tvorbě.

2.Naučit se vnímat, respektovat a reagovat na další osoby v jevištním prostoru.

3.Rozvíjení herecké kreativity.

Forma studia

Odborné cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analýzy a syntézy.

Schopnost vizualizace.

Hudební a prostorové cítění.

Tvůrčí aktivita.

Obsah kurzu

Osnova:

1.Prostorová orientace.

2.Pohyb jako výrazový prostředek.

3.Kontaktní techniky.

4.Základy improvizace.

5.Forma a obsah pohybového celku.

Sylabus:

Členění prostoru pohybem, pohyb a zvuk, pohyb a slovo, pohyb a zpěv, hledání výrazových prostředků pro různé vlastnosti a stavy člověka, vztahové a situační pohybové etudy - tvar těla, jeho pohyb, doteky, držení, pohyb ve dvojici trojici a skupině. Zpracování vlastních nápadů do pohybové etudy a její analýza.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Kröschlová: Jevištní pohyb

E. Barba, N. Savarese: Slovník divadelní antropologie

R. Cohan: A guide to the Fundamentals of Movement

L. Steinman: Elements of Contemporary performance and dance

Kyliánova nadace: Videozáznamy představení předních umělců, kteří propojují herectví s pohybem či tancem

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny z 60 % na základě aktivity na cvičeních, (minimálně 80% účast v průběhu semestru) a z 40 % účast na závěrečné klauzurní práci.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů