Jevištní pohyb 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PJP4 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tereza ONDROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Pochopit význam pohybu v herecké tvorbě.
  2. Naučit se vnímat, respektovat a reagovat na další osoby v jevištním prostoru.
  3. Rozvíjení herecké kreativity.

Forma studia

Odborné cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Osnova:

  1. Prostorová orientace.
  2. Pohyb jako výrazový prostředek.
  3. Kontaktní techniky.
  4. Základy improvizace.
  5. Forma a obsah pohybového celku.

Sylabus:

Členění prostoru pohybem, pohyb a zvuk, pohyb a slovo, pohyb a zpěv, hledání výrazových prostředků pro různé vlastnosti a stavy člověka, vztahové a situační pohybové etudy - tvar těla, jeho pohyb, doteky, držení, pohyb ve dvojici trojici a skupině. Zpracování vlastních nápadů do pohybové etudy a její analýza.

Doporučená nebo povinná literatura

J. Kröschlová: Jevištní pohyb

E. Barba, N. Savarese: Slovník divadelní antropologie

R. Cohan: A guide to the Fundamentals of Movement

L. Steinman: Elements of Contemporary performance and dance

Kyliánova nadace: Videozáznamy představení předních umělců, kteří propojují herectví s pohybem či tancem

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny z 60 % na základě aktivity na cvičeních, (minimálně 80% účast v průběhu semestru) a ze 40 % účast na závěrečné klauzurní práci.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost S221
Velký sál

(Karlova 26, Praha 1)
ARENBERGEROVÁ H.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Helena ARENBERGEROVÁ Velký sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů