Assistant in Kolibre Theatre

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PUASK ZK 2 56 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student possesses a full knowledge concerning realization of artistic works, is able to make independent decisions concerning projects, is able to give constructive criticism to other co-workers’ stage actions.

Forma studia

Practical exercises

Individual and group work

Předpoklady a další požadavky

None

Obsah kurzu

The student can follow a whole process from the first meeting (reading rehearsal) until the premier. They can follow the idea of the performance from the table until the stage. They can be a witness a birth of a puppet play. Student possesses a full knowledge concerning realization of artistic works, is able to make independent decisions concerning

projects, is able to give constructive criticism to other co-workers’ stage actions.

Doporučená nebo povinná literatura

None

Hodnoticí metody a kritéria

Practical exam

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů