Alternative World Theatre in the 20th and 21st Century

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PUAT zkouška 2 28 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 22 až 32 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Instruction through a presentation supplemented by videos, attended performances and topic classes. Contemporary pieces in stage arts will be, primarily, presented in contemporary theatre, dance, graphic and puppet theatre artists' profiles.

To introduce students to the most diverse trends in contemporary world theatre. Emphasis is placed primarily on the diversity of contemporary theatre and the dissolution of borders between individual artistic forms. Particular attention is devoted to post-dramatic or non-interpretive theatre forms.

Modern creations in stage arts through contemporary authors in modern theatre, dance and artistic puppet theatre.

Výsledky učení

In the field of knowledge (K), the student:

In the field of skills (S), the student:

In the field of social competencies (C), the student:

Předpoklady a další požadavky

Finished 1st semester of MA studies.

Analysis and review skills.

Creativity.

Literatura

Bertold Brecht, Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic

Peter Brook, The Empty Space

Heiner Goebbels, Aesthetics of Absence: Texts on Theatre

Hans-Thies Lehmann, Postdramatic Theatre

Erika Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics

Marvin Carlson, Performance: A critical introduction

Eric Salzman, Thomas Desi, The New Music Theater: Seeing the Voice, Hearing the Body

Jerzy Grotowski, Towards a Poor Theatre

Nagy, Peter; Rouyer, Phillippe; Rubin, Don World Encyklopedia of Contemporary Theatre: Volume 1: Europe

Hodnoticí metody a kritéria

Exam

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů