Body Awareness

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PUBA Z 1 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

The aim is to put the body in shape, achieve high level of general physical fitness, improve body coordination and the feeling of movement harmony.

Forma studia

Seminary

Předpoklady a další požadavky

None

Obsah kurzu

The objective of the course is to develop expressiveness of the gesture, as well as the plasticity of the body, its proper posture, harmony, and refinement of movement by means of a series of exercises aimed at developing specific muscle groups. The aim is to put the body in shape, achieve high level of general physical fitness, improve body coordination

and the feeling of movement harmony. Objectives: Releasing the body from habitual tensions and blockades; Stimulation and improvement of conscious usage of the body for the purposes of stage work through: relaxation techniques, contemporary dance techniques, mental images.

Doporučená nebo povinná literatura

D. Humphrey: B. Pollack (Ed), The Art of Making Dances, Princeton Book Co, 1991.

S. C. Minton: Choreography: A Basic Approach Using Improvisation, Human Kinetics, 1997.

D. Williams: Anthropology and the Dance: Ten Lectures, University of Illinois Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Mastering movement sequences. Engagement. Presence in classes.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů