Contemporary Dance

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PUCD ZK 2 14 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Students learn to use their bodies to be able to create and reproduce substantive, creative stage movement sequences, or movements that have a dramatic meaning.

Forma studia

practical exercises

group work

Předpoklady a další požadavky

None

Obsah kurzu

Students learn to use their bodies to be able to create and reproduce substantive, creative stage movement sequences, or movements that have a dramatic meaning.

Movement classes have two parts: warming up and style classes. After warming up, the students have to know how they can use their body, in which style of movement by contemporary dance.

Doporučená nebo povinná literatura

None

Hodnoticí metody a kritéria

Practical exam

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů