Classic Fairytale

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PUCF ZK 2 14 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

They will be able to analyse and use the elements of text, puppetry, scenery and music together and separately. They will learn about the relationship between different classic fairytale’s texts and puppetry techniques and the dramaturgic consequences of puppet and human.

Forma studia

Seminary

Předpoklady a další požadavky

None

Obsah kurzu

Students will learn the dramaturgic knowledge of puppetry in theory and practice by classic fairytales. They will be able to analyse and use the elements of text, puppetry, scenery and music together and separately. They will learn about the relationship between different classic fairytale’s texts and puppetry techniques and the dramaturgic consequences of puppet and human. The students will look after how the classic fairytale’s dramaturgy is working and what they can use on stage from it.

Doporučená nebo povinná literatura

Propp, Vladimir Yakovlevich: Morphology of the Folktale. American Folklore Society and Indiana University, 1968.

Propp, Vladimir Yakovlevich: The Historical Roots of the Fairy Tales, Western Washington University, 1997

Aarne, Antti –Thompson, Stith: The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography. Helsinki, Academia

Scientiarum Fennica, 1961.

Bettelheim, Bruno: The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales

Hodnoticí metody a kritéria

Oral exam

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů