Creative Music

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PUCM ZK 1 14 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Introduction to sounders and instruments and to their practical use.

Forma studia

Practical exercises

Individual and group work

Předpoklady a další požadavky

None

Obsah kurzu

Introduction to sounders and instruments and to their practical use. The course is based on the book Creative music exercises and its methods. Introduction and practice of exercises. Learning and practicing together.

Doporučená nebo povinná literatura

László Sáry: Creative music exercises

Hodnoticí metody a kritéria

Practical exam

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů