Dialogical Acting with the Inner Partner

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PUDA Z 2 28 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

In the field of skills (K), the student:

In the field of skills (S), the student:

In the field of social competencies (SC), the student:

Forma studia

Exercise

Předpoklady a další požadavky

Creativity, analysis and critical skills.

Obsah kurzu

Dialogue behaviour with an internal partner is a physical-mental discipline whose creator is Prof. Ivan Vyskočil. Largely this can be:

A mental-physical discipline created by Prof. Ivan Vyskočil. The foundation is experience and trials in behaviour (speaking, acting) with oneself (with an internal partner), in principle, alone - self-dialogue. To learn authentic, spontaneous, acting and interplay behaviour (behaviour and experience) and produce publically in situations of „public aloneness“ (Stanislavsky), with the presence and attention of „the audience“. In situations when - that is if - friends, observers are not there and the exclusion of visual and tactile contact.

Doporučená nebo povinná literatura

Buber, Martin: I and Thou

Fink, Eugen: Oasis of Happiness: Thoughts toward an Ontology of Play

http://www.ivanvyskocil.cz/html/english.html

Vyskočil, Ivan a kol. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: JAMU 2004. (Zde i další doporučená literatura.)

Hodnoticí metody a kritéria

Credit is awarded primarily based on one's experience in the classes of dialogue negotiations. A condition for successful completion of the course is two written reviews per semester. As well, an acquaintance with the recommended literature is required.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů