Režijní a dramaturgická tvorba 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204RDV2 zkouška 4 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela HOMOLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Výchova k režisérské a dramaturgické tvorbě s důrazem na individuální talentové dispozice studentů.
 2. Kultivace tvůrčího potenciálu studentů v kontextu současných alternativních či loutkových divadelních proudů a tendencí.
 3. Příprava studentů ke spolupráci se studenty ostatních oborů (scénografie, herectví) a k realizaci samostatných praktických cvičení a klauzurních představení.

Forma studia

Praktická cvičení, analýza a reflexe praktických cvičení, kolektivní diskuse a rozbory v rámci skupiny studentů (obvykle z jednoho ročníku režie a dramaturgie KALD), individuální konzultace.

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná znalost základní literatury k oboru.
 2. Návštěva divadelních představení, významných festivalů českých i zahraničních.
 3. Vyvíjení tvůrčích aktivit i mimo rámec školních cvičení a představení.
 4. Plnohodnotná účast na předmětu inscenační tvorba (realizace samostatných cvičení a klauzurních inscenací).

Obsah kurzu

Studium je založeno na souběžném prolínání praktické a teoretické složky výuky. Důraz je kladen na autorský, tvůrčí přístup k oboru. Od pozornosti k základním pojmům jako jsou dramatická situace a herecké jednání v ní, fabule, motiv, téma, kompozice situace a z ní vyplývající časoprostorové řešení (mizanscéna) k specifickému tvůrčímu rukopisu studenta.

Specifikace jednotlivých semestrů:

 1. od myšlení o divadle k myšlení divadlem, dramatická situace a její alternativy,
 2. kompozice v čase a prostoru,
 3. metafora, příběh a jeho alternativy,
 4. téma a proces tvorby od prvních stimulů po zkoušení s herci,
 5. syntéza všech složek inscenace,
 6. komplexní přístup k autorskému divadelnímu dílu.

Doporučená nebo povinná literatura

Brook, Peter: Prázdný prostor, Panorama, Praha 1988

Lehmann, Hans-Thies: Postdramatické divadlo, Divadelný ústav, Bratislava 2007

Vostrý, Jaroslav: Režie je umění, NAMU, Praha 2009

Scherhaufer, Peter: Čítanka z dejín divadelnej réžie I-III, Divadelný ústav, Bratislava, 1998-1999

Donellan, Declan: Herec a jeho cíl, Brkola, Praha 2007

Artaud, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec, Herrmann a synové, Praha 1994

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Poznámka

Předmět je studován pouze v uzavřené ročníkové skupině, v každém studijním programu je průběh výuky specifikován dle osobnosti vedoucího ročníku.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R102
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
HOMOLOVÁ M.
14:00–16:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–16:00 Michaela HOMOLOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů