Seminář ke scénické hudbě 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204SCH2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vratislav ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Zvuk - výraz - významy - východiska.

2.Řešení zvukového plánu konkrétní inscenace.

Forma studia

Lektorská činnost, analýzy školních inscenací a ukázek zaznamenaných na mediích.

Předpoklady a další požadavky

1.Obecná znalost české a světové dramatické literatury.

2.Obecná znalost základních teatrologických studií.

3.Obecná znalost české a světové hudební literatury.

4.Schopnost analýzy a reflexe.

5.Kreativní předpoklady.

Obsah kurzu

1.Zvuk - výraz - významy, hledání možného a divadelně autentického (uvěřitelného).

2.Analýza konkrétních inscenací z hlediska dramaturgie zvukové složky, samostatná dramaturgická příprava a konzultace zvukového plánu inscenace dle zadání vedoucího pedagoga.

Doporučená nebo povinná literatura

D. Kaye, J. LeBrecht: Sound and music for theatre

L. Trpišovský: Magisterská diplomová práce

L. Trpišovský: Disertační práce

Záznamy inscenací divadel např:

DRAK Hradec Králové

ALFA Plzeň

NAIVNÍ DIVADLO Liberec

MINOR Praha

LAMPION Kladno apod.

Další literatura u pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů