Scénografická tvorba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204SCM1 ZK 3 1T anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V magisterském studiu zvolený pedagog především pomáhá svou empirií studentovi nalézt jeho vlastní scénografický a výtvarný názor a současně je mu praktickým rádcem při realizaci projektu, s kterým se student uchází o magisterské studium. Akceptování projektu komisí a zvoleným pedagogem je předpokladem přijetí.

Forma studia

Studium se neomezuje jen na prostou realizaci úkolu, ale váže na sebe získávání a prohlubování znalostí získaných v bakalářském studiu, i když ne v takové šíři, ale o to podrobněji a náročněji v souvislostech se zvoleným tématem.

Pedagog průběžnými konzultacemi a praktickou podporou koriguje proces od ideového řešení, studia souvisejících materiálů a technologického řešení projektů k jejich realizaci a sociální funkci. Důraz je kladen i na týmovou práci (režisér, herci, choreograf, performer, hudebník atd.). Předmět je realizován převážně formou individuálního studia a osobních konzultací.

Předpoklady a další požadavky

  1. Dokončené bakalářské studium, předložení a rozpracovávání vlastního projektu.
  2. Doplnění specifických teoretických znalostí v rozsahu bakalářského studia na KALD (pro studenty jiných fakult).
  3. Vypracování projektu.
  4. Talentové předpoklady (studentů KALD na základě bakalářské zkoušky, u studentů jiných fakult nutné předložit práce).
  5. Přijetí přijímací komisí do magisterského studia.

Obsah kurzu

Jednotlivá zadání a postupy se vážou na konkrétní magisterský projekt a okruh problémů s ním spojených. Plán výuky se vypracovává individuálně podle potřeby ve spolupráci pedagoga se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

L. Mousignac: Divadlo od počiatku po naše dni

V. Ptáčková: Česká scénografie 20. století

V. Ptáčková: Zrcadlo scénografie

J. Zavarský: Dějiny scénografie

J. V. Dvořák: Svět loutek

J. V. Kratochvíl: Commedia dell´Arte

L. Kybalová a kol.: Dějiny kostýmu I.-IV.

A. Tománek: Podoby loutky

Aktuálně dle doporučení vedoucího pedagoga, který určí na základě zvoleného a přijatého projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě dokončení dlouhodobého úkolu a jeho reflexe.

Poznámka

Program studia sleduje především rozvíjení schopnosti studenta navázat na své výtvarné vize konkrétní technologií zpracování a inspirujícím způsobem uplatňovat charakteristické vlastnosti nejrůznějších materiálů a postupů pro jejich divadelní využití.

Často je součástí studia související zahraniční stáž, nabídnutá v rámci projektu.

Vyvrcholením studia je řešení diplomového úkolu spojeného většinou s realizací inscenace nebo jinou formou praktické prezentace.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů