Tanec 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204TAN3 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tereza ONDROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza ONDROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dobové a společenské tance, jejich aplikace v herecké práci.

Forma studia

Praktická cvičení jednotlivých dobových tanců, študýrky i procvičování jednotlivých kroků a pohybů rukou i celého těla.

Předpoklady a další požadavky

Studium navazuje na 210TNC1 a 210TNC2.

Obsah kurzu

Sylabus:

Osnovy:

Doporučená nebo povinná literatura

Kroschlová Eva, Jevištní pohyb, Divadelní fakulta AMU, Praha 2003

Kulka J., Psychologie pro herce SPN, Praha 1985

Payneová H., Kreativní pohyb a tanec, Praha 1999

Kyliánova nadace: Videozáznamy představení předních umělců, kteří propojují herectví s pohybem či tancem

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních (80% docházka) a závěrečné klauzurní zkoušce - choreografii.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů