Tělo v historii 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204TLH1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš JIŘIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vojtěch HLADKÝ, Lukáš JIŘIČKA, Jacques JOSEPH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s pojetím těla v každodenním životě a na scéně od antiky do dneška. Vztah k tělesnosti jako základní kriterium všech kultur.

Forma studia

Lektorská činnost, řízený dialog a kontaktní výuka srovnávacích studií.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost české a světové dramatické literatury. Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

  1. Tělo od antiky do dneška.
  2. Tělo v neevropských kulturách.
  3. „Tělo mám“ a „tělo jsem“.
  4. Tělo v prostoru a v čase divadla a každodenního života.
  5. Tělo jako znak a rozhovor.

Doporučená nebo povinná literatura

Arendtová, Ruth Život ducha, Praha 2001

Mezi minulostí a budoucností, Praha 2002

Vita activa, Praha 2007

Barba, Eugenio - Savarese, Nicola, Tajné umění herce, Praha 1999

Barba, Eugenio, Theatre: Solitude, Craft, Revolt, British Library 2001

Barthes, Roland, Mytologie, Paříž 1980

Bauman, Zygmunt, Modernita a holocaust, Praha 2003

Braun, Kazimierz, Druhá divadelní reforma?, Praha 1993

Brook, Peter, Pohyblivý bod, Praha 1996

Brook, Peter, Prázdný prostor, Praha 1988

Čechov, Michajl, O herecké technice, Praha 1980

Čechov, Michail, Hercova cesta, Praha 1990

Diderot, Denis, Herecký paradox,, Praha 1953

Goffman, Erving, Všichni hrajeme divadlo, Praha 1999

Hall, Edward T., The Silent Language, New York 1966

The Language of Space, New York 1961

The Hidden Dimension, New York 1969

Le Breton, David, Des visages, Paříž 1992

Antropologie du corps et modernité, Paříž 1990

La sociologie du corps, Paříž 1992

Makonj, Karel, Od loutky k objektu, Praha 2007

Marcel, Gabriel, K filosofii naděje, Praha 1971

Merleau-Ponty, Maurice, Viditelné a neviditelné, Praha 2004

Patočka, Jan, Tělo, jazyk, společenství, svět, Praha 1995

Sławiňska, Irena, Divadlo v současném myšlení, Praha 2002

Schechner, Richard, Between theater and antropology, New York 1985

Schechner, Richard, Performance Theory, New York 1994

The Furure of Ritual, New York 1993

Starobinskij, Jean, L'Oeil vivant, Paříž 1961

Šafařík, Josef, Člověk ve věku stroje, Praha 1969

Turner, Victor, The Ritual Process, New York 1969

Turner, Victor, From ritual to theatre, New York 1982

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a písemná práce, která je podmínkou k účasti na zkoušce.

Poznámka

Volitelný předmět pro omezený počet zájemců z AMU.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R110
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
JIŘIČKA L.
10:45–12:15
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Lukáš JIŘIČKA Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů