Tělo v historii 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204TLH1 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš JIŘIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vojtěch HLADKÝ, Jacques JOSEPH

Obsah

Mýtus, rituál a imaginace

Kurs představí různé současné teoretické přístupy k mýtu, rituálu a imaginaci. Následně si předvedeme některé praktické ukázky na výkladu některých klasických filmů, které pokrývají témata od antiky až do současnosti. Součástí kursu je i blok několika přednášek o zrození antického divadla ze starověkého řeckého rituálu.

Atestace probíhá formou krátkého ústního představení způsobu, jak by bylo možné na základně vyslechnutých přednášek originálně inscenovat mytický příběh podle vlastní volby (ZS). Druhá atestace bude udělena na základě stručného referátu o tom, jak lze interpretovat mytický materiál za pomoci konceptuálních nástrojů, se kterými se posluchači během přenášek seznámí (LS).

Výsledky učení

Seznámit posluchače s pojetím těla v každodenním životě a na scéně od antiky do dneška. Vztah k tělesnosti jako základní kriterium všech kultur.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analýzy a reflexe vyučované látky, vlastní příspěvek k tématu.

Literatura

Základní literatura k tématu:

R. A. Segal¸ Stručný úvod do teorie mýtu, přel. L. Valentinová, Praha, ExOriente, 201ý.

B. Stephenson, Stručný úvod do teorie rituálu, přel. L. Valentinová, Praha, ExOriente, 2022.

Další literatura:

D. L. Pals, Osm teorií náboženství, přel. L. Valentinová, Praha, ExOriente, 2015, 2021.

E. Stehlíková, Řecké divadlo klasické doby, Praha, Ústav pro klasická studia, 1991.

E. Stehlíková, Antické divadlo, Praha, Karolinum, 2005.

J. Švankmajer, Síla imaginace, ed. F. Dryje, Praha, Dauphin – Mladá Fronta, 2001.

G. Durand, Antropologické struktury imaginárna, přel. J. Joseph, Praha, Malvern, 2021.

G. Durand, Symbolická imaginace, přel. H. Bednaříková, Praha, Malvern, 2013.

H. Corbin, Mundus imaginalis aneb imaginární a imaginální, přel. J. Tošovský, Praha, Malvern, 2007.

H. Corbin, Tvůrčí imaginaci v súfismu u Ibn ‘Arabího, přel. J. Joseph, Praha, Malvern, 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a písemná práce, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Povinná docházka přinejmenším 75 procent. Pokud nebude tato základní podmínka splněna, je nutné odevzdat seminární práci v rozsahu nejméně 5 normostran textu.

Poznámka

Volitelný předmět pro omezený počet zájemců z AMU.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R110
Učebna - teorie

(Karlova 26, Praha 1)
HLADKÝ V.
JOSEPH J.

11:30–13:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 11:30–13:00 Vojtěch HLADKÝ
Jacques JOSEPH
Učebna - teorie
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů