Tanec 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204TNC6 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dora SULŽENKO HOŠTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle studia jsou odvozeny a úzce souvisí s úkoly herecké práce v Disku, předpokládá se vyšší stupeň osvojení si pohybových návyků a schopnost syntézy s hereckým projevem.

Forma studia

Odborné cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Studium navazuje na 210TNC1-210TNC5.

Obsah kurzu

Sylabus:

Výuka vede k rozlišení žánrů a tanečních stylů, v různé míře se jedná o osvojení si dovedností, rozšíření tanečního rejstříku, propracování partneřiny, práce s kostýmem a rekvizitami (vlečka, hůlka, cylindr, vějíř). Do jisté míry náplň semestru souvisí s tím, jaké je téma herecké práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Kyliánova nadace: Videozáznamy představení předních umělců, kteří propojují herectví s pohybem či tancem.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za aktivitu při přípravě hereckých úkolů v Disku.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů