Technologie a technické kreslení 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204TTK2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jan BAŽANT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BAŽANT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. V souznění s hlavním předmětem se student seznámí se způsoby technické přípravy jevištního artefaktu (technologie, vizualizace realizačního návrhu).
  2. Příprava průvodních grafických materiálů.

Forma studia

  1. Technické řešení hlavního semestrálního zadání v předmětu Scénografická tvorba.
  2. Divadelní program nebo plakát k danému tématu (titulu).
  3. Alternativní postupy.
  4. Částečný náhled současných technologických trendů.

Návrhy plakátů a programů jsou v bakalářském studiu součástí semestrální výstavy.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Tutorialy grafických programů.

Hodnoticí metody a kritéria

Ve spolupráci s pedagogem hlavního předmětu je hodnocen rozsah a kvalita vykonaných zadání.

Poznámka

Předmět je nepřímou součástí předmětu Scénografická tvorba.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů