Umění místa 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204UMM1 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent předmětu:

Forma studia

Předmět se uskutečňuje ve formě seminářů a přednášek. Prochází napříč oběma ročníky magisterského studia a podporuje týmovou spolupráci studentů, kteří by se v běžném studijním cyklu nepotkali (projekt, dílna, přednáška, seminář, cvičení).

Předpoklady a další požadavky

  1. Schopnost kreativity.
  2. Schopnost výtvarného nebo dramatického výrazu.
  3. Schopnost technického záznamu (foto, audio, video).
  4. Prostorové cítění, dramaturgiká habilita a koncepční uvažování.
  5. Schopnost komunikace v tvůrčím kolektivu.

Obsah kurzu

Studium praktické i teoretické orientace v prostoru v divadelních i nedivadelních prostředích a souvislostech.

Cíle studia:

V magisterském studiu zvolený pedagog především pomáhá svou empirií studentovi nalézt jeho vlastní scénografický a výtvarný názor a současně je mu praktickým rádcem při realizaci projektu, s kterým se student uchází o magisterské studium.

Výchozím modulem je tělo a hmota v kompilaci biomechaniky v architektuře. Pohyb, zastavení a plynulost. Rozměr časoprostoru. Čas na akci, rozmyšlenou, čas na reakci. Čas akceleraci, čas na spočinutí, čas na odchod.

Předmět má v úmyslu přesáhnout divadelní tvorbou k jiným profesím a dovednostem. Proto do alternativní pohledu na náplň magisterského studia vkládá metodiky nejen z architektury a sociologie a psychologie prostoru, ale také praktickou zkušenost z aplikované scénografie v netradičních nedivadelních prostorech a z filmové architektury (architektonické moduly-tvary a kinetika prostoru různé druhy-spektrum vizuálních kodu ve veřejném prostředí, logistika přístupu k místu). Během studia se lze potkat s odbornostmi a odborníky nejen z oblasti divadla, výtvarného umění, designu a architektury, ale i z oblasti sociologie, medicíny a náboženství.

Nedílnou součásti je praktická schopnost exkurzů k objektům, do prostor v různém komunikačním kódu.

Studium je praktickým zkušenostním, mobilním ateliérem pro různé scénické události a řešení.

Osnova:

Jednotlivá zadání a postupy se vážou na konkrétní magisterský projekt a okruh problémů s ním spojených. Plán výuky se vypracovává individuálně podle potřeby ve spolupráci pedagoga se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Kazimierz Braun - Divadelní prostor

On the Beaten Track: Tourism, Art and Place (1999)

The Lure of the Local: Sense of Place in a Multicentered Society (1997)

Venkov / města / média (Sociologické nakladatelství, 1998)

Kaye Nick - Site Specific Art: Performance, Place and Documentation

Václav Cílek - Krajiny vnitřní a vnější

Václav Cílek - Makom - Kniha míst

Frágner B.: Odložené továrny, Praha 1984

Atelier d´architekture Matador: La Maison Folie, Bruxelles 2002

LOFT Publication Collectiv: Industrial Chick - Reconverting Spaces, Savigliano 2006

Claudine Dussollier: In Situ - European Artist on the Road, Vic-la-Gardilole 2006

Helen Searing: Art Spaces - The Architecture of four Tates, London 2004

Hodnoticí metody a kritéria

Realizovaný úkol.

Účast na kolokviu.

Koncept projektu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů