Zpěv - individuálně 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ZPE1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Libuše VOBĚRKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Libuše VOBĚRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Odborně vyškolit herce pro divadelní soubory.
 2. Péče o kulturu hlasu a slova.
 3. Pěstování pěveckých dovedností a správných návyků.
 4. Tříbení hudebního cítění a vnímání.
 5. Rozvíjení smyslu pro melodii, rytmus, harmonii.
 6. Pohotová intonace z notového zápisu.

Forma studia

Výuka je vedena kontaktním způsobem (formou individuálních hodin).

Předpoklady a další požadavky

Pro zapsání předmětu nejsou nutné žádné znalostní požadavky.

Obsah kurzu

Osnova:

 1. Dechová cvičení- nácvik dechu žeberně bráničního.
 2. Hlasová cvičení v malém rozsahu.
 3. Hlasová cvičení se provádí ve střední síle (mf, mp).
 4. Repertoár- lidové písně.

Sylabus:

Hlasová cvičení:

 1. Brumendo v rozsahu třech tónů.
 2. Nasazení na jednom tónu, spojování dvou tónů a třítónová melodie sestupná v durové tónině s použitím slabik -mu-, -mo-, -ju-, -jo- atd. Důležité je střídání vokálů s vhodnými konsonanty a vyrovnávat vokály na jednom tónu.

Všechna cvičení se provádějí při volném držení celého těla, volného držení hlavy, uvolněné spodní čelisti a přirozené činnosti rtů.

Doporučená nebo povinná literatura

KRYSOVÁ, Františka. Skripta pro výuku zpěvu, 4C 4941, AMU 1984, česky.

TESÁROVÁ-HOŘEJŠOVÁ, Helena. Některé problémy pěvecké výchovy herce, P 1363, AMU, česky.

MATULOVÁ, Stanislava. Knížka o zpívání, 4A 15498, AMU 1994, česky.

MORÁVKOVÁ, Blanka. Metodika zpěvu, 4C 6548, JAMU 2008, česky.

ČEŠKOVÁ, Olga. Pěvecká výchova, 4A 15895, 4A 16913, 4A 17772, AMU 1994, 2003, 2008, česky.

VYDROVÁ, Jitka. Rady ke zpívání aneb Co může zpěvákům poradit lékař, 4B 4226, Práh 2009, česky.

SLÁDEK, Ferdinand. Náš poklad I. 270 národních písní, EDITIO SUPRAPHON, Praha 1982.

SLÁDEK, Ferdinand. Náš poklad II. 270 národních písní, EDITIO SUPRAPHON, Praha 1983.

JANÁČEK, Leoš. Moravská lidová poezie v písních, Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1947, Bärenzeiter EDITIO SUPRAPHON Praha 1994 (4. vydání).

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na jednu stránku, EDITIO SUPRAPHON, Praha 1997 (4. vydání).

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Pěvecký repertoár je ovlivněn individuálními pěveckými dispozicemi studenta.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R211
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
VOBĚRKOVÁ L.
11:00–13:00
(paralelka 1)
St
Čt

místnost R211
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
VOBĚRKOVÁ L.
13:00–15:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:00–13:00 Libuše VOBĚRKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
13:00–15:00 Libuše VOBĚRKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů