Zpěv - individuálně 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ZPE2 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Libuše VOBĚRKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Libuše VOBĚRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Odborně vyškolit herce pro divadelní soubory.
  2. Péče o kulturu hlasu a slova.
  3. Pěstování pěveckých dovedností a správných návyků.
  4. Tříbení hudebního cítění a vnímání.
  5. Rozvíjení smyslu pro melodii, rytmus, harmonii.
  6. Pohotová intonace z notového zápisu.

Forma studia

Výuka je vedena kontaktním způsobem (formou individuálních hodin).

Předpoklady a další požadavky

Pro zapsání předmětu musí mít student zápočet z předcházejícího semestru (204ZPE1).

Obsah kurzu

Osnova:

  1. Dechová cvičení-postupné zvyšování jejich náročnosti.
  2. Hlasová cvičení-pětitónová melodie.
  3. Repertoár.

Sylabus:

Doporučená nebo povinná literatura

KRYSOVÁ, Františka. Skripta pro výuku zpěvu. 4C 4941, AMU 1984, česky.

TESÁROVÁ-HOŘEJŠOVÁ, Helena. Některé problémy pěvecké výchovy herce. P 1363, AMU, česky.

MATULOVÁ, Stanislava. Knížka o zpívání. 4A 15 489, AMU 1994, česky.

MORÁVKOVÁ, Blanka. Metodika zpěvu. 4C 6548, JAMU 2008, česky.

ČEŠKOVÁ, Olga. Pěvecká výchova. 4A 15 895, 4A 16 913, 4A7 772, AMU 1994, 2003, 2008, česky.

VYDROVÁ, Jitka. Rady ke zpívání aneb Co může zpěvákům poradit lékař. 4B 4226, nakl. Práh 2009, česky.

PANOFKA, Heinrich. Abeceda zpěvu. Zpěv s doprovodem klavíru, revidovala A. Pečírková.Signatura MLP: VZ 61784.

VACCAI, Niccolo. Praktická metoda. Jazyk: italština, němčina. Signatura MLP: VZ 9190, VZ 9191.

SLÁDEK, Ferdinand. Náš poklad I. 270 národních písní. EDITIO SUPRAPHON, Praha 1982.

SLÁDEK, Ferdinand. Náš poklad II. 270 národních písní. EDITIO SUPRAPHON, Praha 1983.

JANÁČEK, Leoš. Moravská lidová poezie v písních. Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1947, Bärenzeiter EDITIO SUPRAPHON, Praha 1994 (4. vydání).

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na jednu stránku. EDITIO SUPRAPHON, Praha 1974 (4. vydání).

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na dvě stránky. EDITIO SUPRAPHON, Praha 1997 (4. vydání).

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Pěvecký repertoár je ovlivněn individuálními pěveckými dispozicemi studenta.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů