Zpěv 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ZPV4 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Libuše VOBĚRKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavla FENDRICHOVÁ, Šárka MALÍNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Odborně vyškolit herce pro divadelní soubory.
  2. Péče o kulturu hlasu a slova.
  3. Pěstování pěveckých dovedností a správných návyků.
  4. Tříbení hudebního cítění a vnímání.
  5. Rozvíjení smyslu pro melodii, rytmus, harmonii.
  6. Pohotová intonace z notového záznamu.

Forma studia

Výuka je vedena kontaktním způsobem (ve formě individuálních hodin).

Předpoklady a další požadavky

Pro zapsání předmětu musí mít student zápočet z předcházejícího semestru (204ZPV3).

Obsah kurzu

Osnova:

  1. Postupně zvyšovat náročnost dechových cvičení a spojovat je s jednoduchými tělesnými cviky.
  2. Hlasová cvičení v rozsahu oktávy, figurovaná stupnicová cvičení; rozklady tónického kvintakordu dur i moll.
  3. Repertoár-lidové písně, snadnější herecké písně.

Dechová a hlasová cvičení si každý pedagog sólového zpěvu volí a upravuje s ohledem k individuálním potřebám a možnostem studenta.

Totéž platí o výběru a rozsahu repertoáru.

Sylabus:

Doporučená nebo povinná literatura

KRYSOVÁ, Františka. Skripta pro výuku zpěvu. 4C 4941, AMU 1984, česky.

TESÁROVÁ-HOŘEJŠOVÁ, Helena. Některé problémy pěvecké výchovy herce. P 1363, AMU, česky.

MATULOVÁ, Stanislava. Knížka o zpívání. 4A 15 489, AMU, 1994, česky.

MORÁVKOVÁ, Blanka. Metodika zpěvu. 4C 6548, JAMU 2008, česky.

ČEŠKOVÁ, Olga. Pěvecká výchova. 4A 15 895, 4A 16 913, 4A 17 772, AMU 1994, 2003, 2008, česky.

VYDROVÁ, Jitka. Rady ke zpívání aneb Co může zpěvákům poradit lékař. 4B 4262, nakl. Práh 2009, česky.

PANOFKA, Heinrich. Abeceda zpěvu. Zpěv s doprovodem klavíru, revid. A. Pečírková. Signatura MLP: VZ 61 784.

VACCAI, Niccolo. Praktická metoda. Zpěv s doprovodem klavíru, jazyk; italština. Signatura MLP: VZ 9190, VZ 9191. Italština a němčina, revid. A. Pečírková,signatura MLP: VZ 96 679, VZ 61 800.

TOMÁŠKOVÁ, Jaromíra. 30 snadných vokalis. Signatura MLP: VZ 49 716.

SLÁDEK, Ferdinand. Náš poklad I. 270 národních písní. EDITIO SUPRAPHON, Praha 1982.

SLÁDEK, Ferdinand. Náš poklad II. 270 národních písní. EDITIO SUPRAPHON, Praha 1983.

JANÁČEK, Leoš. Moravská lidová poezie v písních. Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1947, Bärenzeiter EDITIO SUPRAPHON, Praha 1994 (4. vydání).

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na jednu stránku. EDITIO SUPRAPHON, Praha 1997 (4. vydání).

MARTINŮ, Bohuslav. Písničky na dvě stránky. EDITIO SUPRAPHON, Praha 1997 (4. vydání).

TROJAN, Václav. České a slovenské lidové písně. Vydal PANTON 1981.

NOVÁK, Vítězslav. Slovenské spevy (80 písní s klavírním doprovodem, připr. Karel Plicka), signatura MLP:VZ 61 599.

DESTINNOVÁ, Ema. Album klasiků (56 písní, árií a balad), EDITIO SUPRAPHON, Praha 1983.

Árie antiche- výběr z děl autorů: MONTEVERDI Claudio, PERGOLESI Giovanni Battista, PURCELL Henry,MYSLIVEČEK Josef, GLUCK Christoph Willibald, HÄNDEL Georg Fridrich, FRESCOBALDI Girolamo, CARISSIMI Giacomo atd.

Písně výběr z děl autorů: KAINAR Josef, SUCHÝ Jiří a ŠLITR Jiří,HAMMER Jan, JEŽEK Jaroslav, HAŠLER Karel, NEZVAL Vítězslav, GERSHWIN George atd.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Pěvecký repertoár je ovlivněn individuálními pěveckými dispozicemi studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R305
Dílna krejčovská

(Karlova 26, Praha 1)
MALÍNKOVÁ Š.
11:15–13:30
(paralelka 1)
St
místnost R305
Dílna krejčovská

(Karlova 26, Praha 1)
MALÍNKOVÁ Š.
10:30–11:15
(paralelka 1)
místnost R211
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
FENDRICHOVÁ P.
10:45–11:30
(paralelka 1)
Čt
místnost R305
Dílna krejčovská

(Karlova 26, Praha 1)
MALÍNKOVÁ Š.
12:00–15:00
(paralelka 1)

místnost R302
Taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
MALÍNKOVÁ Š.
13:15–14:45
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:15–13:30 Šárka MALÍNKOVÁ Dílna krejčovská
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 10:30–11:15 Šárka MALÍNKOVÁ Dílna krejčovská
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 10:45–11:30 Pavla FENDRICHOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 12:00–15:00 Šárka MALÍNKOVÁ Dílna krejčovská
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
13:15–14:45 Šárka MALÍNKOVÁ Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů