Asistence na filmu, TV, divadle, festivalu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302AFDF zápočet 4 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student si po dohodě s vedoucí katedry vybere profesionální prostředí (v divadle, u filmu, v televizi či na festivalu), kde asistuje nejméně 2 týdny kdykoli během magisterského studia.

Výsledky učení

Během 14 dnů si student osvojí práci asistenta režie buďto v natáčecím období filmu nebo v přípravných pracích, popřípadě při zkouškách na divadle, nebo koordinační činnost na festivalu. Seznámí se s každodenními problémy vznikajícími při organizaci natáčecího dne atd. A pronikne do struktury výrobního štábu, jeho vztahů, povinností a úkolů. Zároveň zůročí svoje teoretické a praktické znalosti, které nabyl při realizaci povinných cvičení na poli profesionálním. Pozná specifika filmové režie a ostatních složek filmové práce, které nadále může zůročit.

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je splnění asistence v trvání nejméně dvou týdnů v profesionálním prostředí

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů