Bakalářský film

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302BAF Z 16 česky letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Závěrečný film bc. studia kde by student měl prokázat schopnost režie uzavřeného příběhu nebo fikce v délce cca. 15 minut,

zvládnutí režijních základů, které si student osvojil během bc. studia, při praktických cvičeních

Forma studia

projekce

Předpoklady a další požadavky

splněné předepsané zkoušky a zápočty, schválený scénář k bakalářskému filmu

Obsah kurzu

Společné praktické cvičení 3. bc. ročníku KR:

Cvičení natočené na barevnou filmovou surovinu, které předpokládá scenáristickou spolupráci, minimálně však dramaturgickou spolupráci s katedrou scenáristiky. Jako variant je možné mít požadavek na čb materiál a poměr natáčecích dnů v ateliéru a exteriéru na základě konzultací v dílně.Termíny odevzdání: scénář do 31. 1. , DVD a film do 5. 9. na KR

Termín realizace: do 30. 6.

Technologie natáčení: 35mm, kontaktní zvuk, event. postsynchron na exteriér

Čistá metráž / stopáž: do 15minut (cca 430m 35mm)

Počet natáčecích dní: 7 (min.1 den v ateliéru) + 1den zařizování dekorace

Ateliér - termín schválení půdorysu dle pokynů architekta a vedoucího studia FAMU

Materiál: 1290 m negativ 35mm barva, event. při zdůvodnění čb, denní práce

Zvukový materiál: mg 35 mm pro výsledný přepis cca 500 m; 3x 60´ DAT (nebo ekvivalent úzký pásek); 2ks zapisovatelné CD; 1ks S-VHS

Obrazová technika: zvuková kamera 35mm Moviecam, světla velká

Zvuková technika: DAT Fostex PD 4, event. Nagra IV

Střih: 24 frekvencí AVID; synchronizace 2hod střižna 35mm

Zvuková postprodukce: 1-2 fr. postsynchronů; 1 frekvence přepis hudby; 1 frekvence ruchy archivní; 3 hodiny postsynchronní ruchy mimo Studio; 1fr. přepisu postsynchronů nebo kontaktů; 5 frekvencí digitální zv. střižna; 3 frekvence mix digitální míchací pracoviště; zpětný přepis mixu na 35mm mg

Přepisy: denní práce - VHS a serviska na S-VHS s TC; přepis dvoupásu 35mm DV na DVD, přepis výsledku celého ročníku na 1 DV+2x DVD

Archivace:DVD - videotéka FAMU, dále dle Archivačního řádu

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

Plazewski, Jerzy: Filmová řeč

Bazin, André: Co je to film?, ČFÚ, Praha 1979

Deleuze, Gilles: Film1: Obraz ? pohyb, NFA, Praha 2000

Ejzenštejn, Sergej: Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha 1953

Ejzenštejn, Sergej: O stavbě uměleckého díla, Čs. spisovatel, Praha 1963

Rak, Jan: Antická tragédie, AMU, Praha 1983

Aristoteles: Poetika, Praha 1996

Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu, Praha 1998

Truffaut, Francois: Rozhovory Hitchcock ? Truffaut

Drvota, Mojmír: Základní složky filmu, Praha 1994

Kučera, Jan: Kniha o filmu, Orbis, Praha 1941

Kučera, Jan: Skladba ve filmu a v televizi, AMU, Praha 1965

Kučera, Jan: Střihová skladba ve filmu a v televizi, SPN, Praha 1983

Kučera, Jan: Základy střihové skladby / Střihová a zvuková skladba filmu I, II

Reisz, Karl: Umění filmového střihu, ÚPF, Praha 1962

Sadoul, Georges: Dějiny světového filmu, Orbis, 1963

Stručný přehled dějiny světového filmu, Praha 1986

Toeplitz, Jerzy: Dějiny filmu 1, Panorama, Praha 1989

Monaco, James: Nová vlna, AMU, Praha 2001

Ulver, Stanislav: Západní filmová avantgarda, Praha 1992

Aristarco, Guido: Dějiny filmových teorií, Orbis, Praha 1968

A. Wajda: Moje filmy

J. Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi

J. Kališ: Problematika filmových dramatických forem I, II

E. Lindgren: Filmové umění

A. Garel, F. Porcile: Hudba a film

S. Ulver: Západní filmová avantgarda

F. Fellini: Dělat film

M. Ciment: Loseyho kniha

R. Lukavský: Stanislavského metoda herecké práce; Být nebo nebýt

M. Čechov: O herecké technice

P. Brook: Prázdný prostor; Pohyblivý prostor

Film je umění (Sborník statí)

W. Kerr: Jak nepsat hru

I.Bergman: Obrázky

J.Vostrý: Režie je umění; O hercích a herectví

J.-C. Carriere: Vyprávět příběh

S.M.Ejzenštejn: Umenie mizanscény I,II

David J. Novotný: Chcete psát scénář?

J.Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi

L.V. Kulešov: Základy filmové režie

Jan Císař: Základy dramaturgie

F. Daniel ? M. V. Kratochvíl: Cesta za příběhy

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se :

umělecká hodnota bakalářského filmu s přihlédnutím na proces tvorby ve všech realizačních fázích - námět, scénář, technický scénář atd.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů