Bakalářský film

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302BAF Z 16 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Závěrečný film bc. studia kde by student měl prokázat schopnost režie uzavřeného příběhu nebo fikce v délce cca. 15 minut,

zvládnutí režijních základů, které si student osvojil během bc. studia, při praktických cvičeních

Forma studia

projekce

Předpoklady a další požadavky

splněné předepsané zkoušky a zápočty, schválený scénář k bakalářskému filmu

Obsah kurzu

Společné praktické cvičení 3. bc. ročníku KR:

Cvičení natočené na barevnou filmovou surovinu, které předpokládá scenáristickou spolupráci, minimálně však dramaturgickou spolupráci s katedrou scenáristiky. Jako variant je možné mít požadavek na čb materiál a poměr natáčecích dnů v ateliéru a exteriéru na základě konzultací v dílně.Termíny odevzdání: scénář do 31. 1. , DVD a film do 5. 9. na KR

Termín realizace: do 30. 6.

Technologie natáčení: 35mm, kontaktní zvuk, event. postsynchron na exteriér

Čistá metráž / stopáž: do 15minut (cca 430m 35mm)

Počet natáčecích dní: 7 (min.1 den v ateliéru) + 1den zařizování dekorace

Ateliér - termín schválení půdorysu dle pokynů architekta a vedoucího studia FAMU

Materiál: 1290 m negativ 35mm barva, event. při zdůvodnění čb, denní práce

Zvukový materiál: mg 35 mm pro výsledný přepis cca 500 m; 3x 60´ DAT (nebo ekvivalent úzký pásek); 2ks zapisovatelné CD; 1ks S-VHS

Obrazová technika: zvuková kamera 35mm Moviecam, světla velká

Zvuková technika: DAT Fostex PD 4, event. Nagra IV

Střih: 24 frekvencí AVID; synchronizace 2hod střižna 35mm

Zvuková postprodukce: 1-2 fr. postsynchronů; 1 frekvence přepis hudby; 1 frekvence ruchy archivní; 3 hodiny postsynchronní ruchy mimo Studio; 1fr. přepisu postsynchronů nebo kontaktů; 5 frekvencí digitální zv. střižna; 3 frekvence mix digitální míchací pracoviště; zpětný přepis mixu na 35mm mg

Přepisy: denní práce - VHS a serviska na S-VHS s TC; přepis dvoupásu 35mm DV na DVD, přepis výsledku celého ročníku na 1 DV+2x DVD

Archivace:DVD - videotéka FAMU, dále dle Archivačního řádu

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

Plazewski, Jerzy: Filmová řeč

Bazin, André: Co je to film?, ČFÚ, Praha 1979

Deleuze, Gilles: Film1: Obraz ? pohyb, NFA, Praha 2000

Ejzenštejn, Sergej: Kamerou, tužkou i perem, Orbis, Praha 1953

Ejzenštejn, Sergej: O stavbě uměleckého díla, Čs. spisovatel, Praha 1963

Rak, Jan: Antická tragédie, AMU, Praha 1983

Aristoteles: Poetika, Praha 1996

Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu, Praha 1998

Truffaut, Francois: Rozhovory Hitchcock ? Truffaut

Drvota, Mojmír: Základní složky filmu, Praha 1994

Kučera, Jan: Kniha o filmu, Orbis, Praha 1941

Kučera, Jan: Skladba ve filmu a v televizi, AMU, Praha 1965

Kučera, Jan: Střihová skladba ve filmu a v televizi, SPN, Praha 1983

Kučera, Jan: Základy střihové skladby / Střihová a zvuková skladba filmu I, II

Reisz, Karl: Umění filmového střihu, ÚPF, Praha 1962

Sadoul, Georges: Dějiny světového filmu, Orbis, 1963

Stručný přehled dějiny světového filmu, Praha 1986

Toeplitz, Jerzy: Dějiny filmu 1, Panorama, Praha 1989

Monaco, James: Nová vlna, AMU, Praha 2001

Ulver, Stanislav: Západní filmová avantgarda, Praha 1992

Aristarco, Guido: Dějiny filmových teorií, Orbis, Praha 1968

A. Wajda: Moje filmy

J. Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi

J. Kališ: Problematika filmových dramatických forem I, II

E. Lindgren: Filmové umění

A. Garel, F. Porcile: Hudba a film

S. Ulver: Západní filmová avantgarda

F. Fellini: Dělat film

M. Ciment: Loseyho kniha

R. Lukavský: Stanislavského metoda herecké práce; Být nebo nebýt

M. Čechov: O herecké technice

P. Brook: Prázdný prostor; Pohyblivý prostor

Film je umění (Sborník statí)

W. Kerr: Jak nepsat hru

I.Bergman: Obrázky

J.Vostrý: Režie je umění; O hercích a herectví

J.-C. Carriere: Vyprávět příběh

S.M.Ejzenštejn: Umenie mizanscény I,II

David J. Novotný: Chcete psát scénář?

J.Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi

L.V. Kulešov: Základy filmové režie

Jan Císař: Základy dramaturgie

F. Daniel ? M. V. Kratochvíl: Cesta za příběhy

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se :

umělecká hodnota bakalářského filmu s přihlédnutím na proces tvorby ve všech realizačních fázích - námět, scénář, technický scénář atd.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů