Okna do praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MODP Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení studentů se situacemi, které ho budou jako režiséra potkávat v praxi.

Forma studia

on line

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět je určen k přípravě studenta na situace, které ho budou potkávat ve výkonu funkce režiséra od fáze hledání tématu, přípravy filmu, realizace a následné uvedení do distribuce a účasti na filmových festivalech. Vyučující pedagog zve na tento seminář význačné osobnosti z filmové praxe, moderuje debatu, klade otázky směřující k pochopení podstaty problému výroby filmu. Typy profesí, jež budou na seminář zvány: filmový režisér, právník, filmový producent, televizní producent, filmový distributor, umělecký ředitel významného festivalu.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

75% aktivní účast na přednášce

Poznámka

Je plánováno 13 přednášek, jejich počet se může snížit dle možností lektorů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů