Monolog - dialog - rozchod - jáma

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302MODR Z 3 200CS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Natočení a projekce dokončených filmů.

Forma studia

Praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Student v rámci tohoto předmětu natočí tři krátké filmy v rozsahu max. 3 min. Tyto filmy jsou určeny formálním zadáním, obsah situace prodiskutuje vyučující před začátkem semestru, aby byly vhodné pro obsazení studentů herectví. Studenti režie vypracují tři krátké scénáře v rozsahu max. dvou stran a tyto situace jsou v rámci Semináře režie 2 zkoušeny formou rozzáběrované herecké zkoušky, na základě které si student ujasní obsazení. Poté natáčí student každý tento film jeden natáčecí den za spolupráce se studenty kateder kamery, střihu a zvuku, poté ho zpracuje a na konci semestru promítne před všemi účastníky semináře. Na základě projekce získá zpětnou vazbu od spolužáků i pedagoga.

Zadání tří krátkých filmů:

Monolog - dialog: 3 a víc postav kolem stolu, jedna z postav svým příchodem způsobí změnu situace a provokuje ostatní postavy k dramatickému jednání. Maximálně jedna z postav může stůl během scény opustit. Scéna je rozzáběrována ze všech úhlů pohledů potřebných pro gradaci dramatického vyprávění.

Rozchod: Dvě postavy se rozcházejí, scéna je snímána ruční kamerou v jednom záběru, celá mizanscéna je podřízena metodě vnitrozáběrové montáže, v níž postavy proměňují svou vzdálenost od kamery a zároveň kamera vykonává svůj vlastní pohyb.

Jáma: Jedna postava je na dně myšlené jámy a jedna postava nahoře. Jejich postavení určuje dramatickou situaci. Scéna je snímána ve striktních podhledech a nadhledech tak, aby záběrování přispělo k maximálnímu dramatickému efektu danné situace. Myšlenou jámu může reprezentovat vše, co umožní dané rozzáběrování scény, tzn: schodiště, okno, kazatelna, skalní sráz, pohled z mostu na řeku atd…

Doporučená nebo povinná literatura

Není stanoveno.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě natočení a projekce dokončených filmů.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů