Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PAF8 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem projekcí je mj. vlastní reflexe, bádání a uvědomění si různorodosti, bohatství filmového vyjadřování na podkladě vesměs nestandardních filmových děl.

Rozbor by měl především obohatit - inspirovat samotného pisatele.

Forma studia

projekce, jen výjimečně diskuse s pedagogem

Předpoklady a další požadavky

Před zapsáním předmětu je nutná orientace a základní znalosti z doporučené literatury, která je uvedena ve studijních materiálech.

Obsah kurzu

Projekce krátkých či celovečerních filmu spojená s úvodem a následnou analýzou shlédnutého filmu z režijního a scénáristického pohledu.

Předmět spočívá v projekcích současných krátkometrážních hraných filmů z evropských filmových škol (National Film School of Denmark, Deutsche Film-und Fernsehakademie Berlin, Konrad Wolf Film University of Babelsberg, La Femis, London Film School, PWSFTViT - The National Film, Television & Theatre School). Jednotlivé studentské filmy byly promítány či oceněny na významných světových filmových festivalech.

Projekce studentských filmů bude prolínána s projekcemi absolventských a prvních celovečerních filmů nastupující generace evropských filmařů, jejichž snímky prezentují myšlenkově i formálně ambiciózní autorské pohledy.

Po projekcích vždy následuje formální a dramaturgický rozbor daného díla.

Doporučená nebo povinná literatura

David Mamet: On Directing Film, ISBN 0140127224

Jean-Claude Carriere: Vyprávět příběh, ISBN 978-80-905624-2-4

Jon Boorstin: Tajemství filmové řeči, ISBN 978-80-7617-619-5

Linda Aronsonová: Scénář pro 21. století, ISBN 978-80-7331-314-2

David Bordwell, Kristin Thompsonová: Umění filmu, ISBN 978-80-7331-217-6

Michael Rabiger: Directing: Film Techniques and Aesthetics, ISBN 0240805178

Judith Weston: The Film Director's Intuition: Script Analysis and Rehearsal Techniques, ISBN 0941188787

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na projekcích a následné diskuze. Zároveň textové zpracování zadaného filmového hesla či filmového profilu se všemi náležitostmi, který uchazeč musí umístit podle daných kritérií na českou mutaci serveru Wikipedie.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů