Projekce KR 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PRR10 ZK 2 26S česky letní

Garant předmětu

Marek BOUDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek BOUDA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem projekcí je mj. vlastní reflexe, bádání a uvědomění si různorodosti, bohatství filmového vyjadřování na podkladě vesměs nestandardních filmových děl.

Rozbor by měl především obohatit - inspirovat samotného pisatele.

Forma studia

Projekce, přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Před zapsáním předmětu je nutná orientace a základní znalosti z doporučené literatury, která je uvedena ve studijních materiálech.

Obsah kurzu

Promítání filmů z filmového pásu, videa či DVD.

Každý z filmů je příznačný výjimečností svého tvůrce a jeho specifickým jazykem.

Výběr filmů je prováděn dle vkusu pedagogů a potřeb katedry režie.

Projekce však nejsou propojeny s následnou diskusí s pedagogy, i když může dojít k výjimce.

Studenti mají filmy „samozažívat“.

Doporučená nebo povinná literatura

DOPORUČENÁ literatura :

(k nalezení v knihovně FAMU, vřele doporučuji nastudovat , znalosti kdykoliv zúročíte, k problematice nejen k rozboru::

kapitoly(neuvádím strany neb kniha vyšla v mnoha vydáních):

Style as a Formal System: Summary; Film Criticism: Sample Analyses

kapitoly (neuvádím strany neb kniha vyšla v mnoha vydáních):

Seeing with a Moviemakers Eye; Aesthetics and Authorship (zejména podkapitola Form and Style); Mise en Scene

Albatros, Praha 2004

kapitola Jazyk filmu: znaky a syntaxe, s.148-223 POVINNÉ; totožná kapitola, jen v jiném překladu, je v knize Sborník filmové teorie 1 Angloamerické studie (ČFÚ, Praha 1991)

zde též minimálně doporučuji kapitoly Základy filmové estetiky, Filmové žánry: Mýtus, rituál a sociodrama

skripta FAMU

kapitola Podíl scenáristů (Skladebné způsoby vyprávění; Stylistické figury)

POVINNÁ literatura :

Melantrich, Praha 1990

kapitola Vávra: Hrubín , s.165-186, (ukázka jednoho ze zdařilých a detailních přístupů k rozboru filmového díla)

Pro ty, co chtějí vědět mnohem víc (např. o problematice narace, stylu, autorském filmu):

The University of Chicago Press, 2007

The University of Wisconsin Press, 1985

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení klasifikovaného zápočtu je podmíněno tím, že student viděl všechny promítané filmy a je schopen je analyzovat. Odevzdá vypracovaný rozbor, zpětný scénář vybrané scény jednoho z filmů dle dispozic. Je schopen odpovědět na otázky z filmové poetiky.

Též je nutná znalost povinné literatury, může se to stát předmětem prozkoušení.

ROZBOR (minimálně 4 strany textu A4), případně (při slabé docházce, nevyhovujícím rozboru) přepracovaným rozborem či/a úspěšně zvládnutým pohovorem o problematice ostatních filmů uváděné série, včetně filmu, jehož rozbor student dodal, se týká všech složek filmového díla a jeho poetiky (např. téma, obraz, zvuk, mizanscéna, narace, styl, forma, montáž, herectví, kontext s ostatní tvorbou režiséra, jiných autorů či s filmovou historií, jinými druhy umění, apod.) a je přínosné uvést i své subjektivní názory, ale podložené , ne pouhé dojmy či osobní averze, případně jen nadšenectví. Nejde o recenzi či anonci nebo článek z barevného časopisu nebo popis děje!

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BOUDA M.
18:10–20:35
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 5)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:10–20:35 Marek BOUDA Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 5

Předmět je součástí následujících studijních plánů