Projekce KR 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PRR10 ZK 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem projekcí je mj. vlastní reflexe, bádání a uvědomění si různorodosti, bohatství filmového vyjadřování na podkladě vesměs nestandardních filmových děl.

Rozbor by měl především obohatit - inspirovat samotného pisatele.

Forma studia

Projekce, přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Před zapsáním předmětu je nutná orientace a základní znalosti z doporučené literatury, která je uvedena ve studijních materiálech.

Obsah kurzu

Promítání filmů z filmového pásu, videa či DVD.

Každý z filmů je příznačný výjimečností svého tvůrce a jeho specifickým jazykem.

Výběr filmů je prováděn dle vkusu pedagogů a potřeb katedry režie.

Projekce však nejsou propojeny s následnou diskusí s pedagogy, i když může dojít k výjimce.

Studenti mají filmy „samozažívat“.

Doporučená nebo povinná literatura

DOPORUČENÁ literatura :

(k nalezení v knihovně FAMU, vřele doporučuji nastudovat , znalosti kdykoliv zúročíte, k problematice nejen k rozboru::

kapitoly(neuvádím strany neb kniha vyšla v mnoha vydáních):

Style as a Formal System: Summary; Film Criticism: Sample Analyses

kapitoly (neuvádím strany neb kniha vyšla v mnoha vydáních):

Seeing with a Moviemakers Eye; Aesthetics and Authorship (zejména podkapitola Form and Style); Mise en Scene

Albatros, Praha 2004

kapitola Jazyk filmu: znaky a syntaxe, s.148-223 POVINNÉ; totožná kapitola, jen v jiném překladu, je v knize Sborník filmové teorie 1 Angloamerické studie (ČFÚ, Praha 1991)

zde též minimálně doporučuji kapitoly Základy filmové estetiky, Filmové žánry: Mýtus, rituál a sociodrama

skripta FAMU

kapitola Podíl scenáristů (Skladebné způsoby vyprávění; Stylistické figury)

POVINNÁ literatura :

Melantrich, Praha 1990

kapitola Vávra: Hrubín , s.165-186, (ukázka jednoho ze zdařilých a detailních přístupů k rozboru filmového díla)

Pro ty, co chtějí vědět mnohem víc (např. o problematice narace, stylu, autorském filmu):

The University of Chicago Press, 2007

The University of Wisconsin Press, 1985

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení klasifikovaného zápočtu je podmíněno tím, že student viděl všechny promítané filmy a je schopen je analyzovat. Odevzdá vypracovaný rozbor, zpětný scénář vybrané scény jednoho z filmů dle dispozic. Je schopen odpovědět na otázky z filmové poetiky.

Též je nutná znalost povinné literatury, může se to stát předmětem prozkoušení.

ROZBOR (minimálně 4 strany textu A4), případně (při slabé docházce, nevyhovujícím rozboru) přepracovaným rozborem či/a úspěšně zvládnutým pohovorem o problematice ostatních filmů uváděné série, včetně filmu, jehož rozbor student dodal, se týká všech složek filmového díla a jeho poetiky (např. téma, obraz, zvuk, mizanscéna, narace, styl, forma, montáž, herectví, kontext s ostatní tvorbou režiséra, jiných autorů či s filmovou historií, jinými druhy umění, apod.) a je přínosné uvést i své subjektivní názory, ale podložené , ne pouhé dojmy či osobní averze, případně jen nadšenectví. Nejde o recenzi či anonci nebo článek z barevného časopisu nebo popis děje!

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů