Realizace absolventského filmu

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RMF Z 19 česky zimní i letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prokázání schopnosti režie závěrečným absolventským filmem

Forma studia

veřejná projekce

obhajoba

hodnocení

Předpoklady a další požadavky

splněné všechny předepsané zkoušky a zápočty za první i druhý ročník Magisterského studia

Obsah kurzu

Závěrečné praktické cvičení, kterým student absolvuje magisterské studium a předkládá hotové dílo ke státním zkouškám.

Termín a způsob klasifikace: státní závěrečná zkouška

Termín odevzdání scénáře: 1. březen

Termín realizace: duben - řijen

Technologie natáčení: 35mm, kontaktní zvuk nebo postsynchron, event. kombinace

Čistá metráž / stopáž: 30 minut (cca 860 m)

Počet natáčecích dní: 14 dnů

Ateliér

Materiál: 3.294m, negativ 35mm barva, denní práce

Zvukový materiál: mg 35 mm pro výsledný přepis cca 1000 m; 5x 60´ DAT (nebo ekvivalent úzký pásek); 4ks zapisovatelné CD; 1ks SVHS

Obrazová technika: zvuková kamera 35 mm, MOVIECAM, světla velká

Zvuková technika: DAT Fostex PD 4, nebo Nagra IV S

Střih: 50 frekvencí AVID; synchronizace 3hod střižna 35mm

Zvuková postprodukce: 5 frek. postsynchronů; 2 frekvence přepis hudby; 1 frekvence ruchy archivní; 4 hodiny synchron. ruchy mimo Studio; 2 frek. přepisu postsynchronů nebo kontaktů; 6 frekvencí digitální zv. střižna; 4 frekvence mix digitální míchací pracoviště; přepis mixu na 35mm mg

Přepisy: denní práce - VHS a serviska na S-VHS s TC; přepis dvoupásu 35mm na VHS

Archivace: dle uzavřených koprodukčních smluv a Archivačního řádu, VHS, DVD - videotéka FAMU

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

A. Wajda: Moje filmy

J. Plazewski: Filmová řeč

J. Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi

J. Kališ: Problematika filmových dramatických forem I, II

E. Lindgren: Filmové umění

A. Garel, F. Porcile : Hudba a film

S. Ulver: Západní filmová avantgarda

M. Drvota: Základní složky filmu

F. Fellini: Dělat film

Rozhovory Hitchcock ? Truffaut

M. Ciment: Loseyho kniha

J. Monaco: Nová vlna

R. Lukavský: Stanislavského metoda herecké práce; Být nebo nebýt

M. Čechov: O herecké technice

R. Bresson: Poznámky o kinematografu

P. Brook: Prázdný prostor; Pohyblivý prostor

A. Bazin: Co je to film?

Film je umění (sborník statí)

W. Kerr: Jak nepsat hru

Aristotelés: Poetika

I. Bergman: Obrázky

J. Vostrý: Režie je umění; O hercích a herectví

J.. C. Carriere: Vyprávět příběh

S.M. Ejzenštejn: Umenie mizanscény I, II

D. J. Novotný: Chcete psát scénář?

J. Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi

L. V. Kulešov: Základy filmové režie

J. Císař: Základy dramaturgie

F. Daniel ? M.V. Kratochvíl: Cesta za příběhy

M. Rabiger: Directing

M. Mathausová: 12 pádů scenáristiky

J. Monaco: How to Read a Film

D. Arijon: Grammer of the Film Language

K.Thompsonová a D. Bordwell: Dějiny filmu

Hodnoticí metody a kritéria

Na udělení a splnění zápočtu je posuzováno :

umělecká kvalita absolventského filmu s přihlédnutím na proces tvorby ve všech realizačních fázích - námět, scénář, technický scénář atd.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů