Realizace absolventského filmu

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RMF zápočet 19 česky zimní i letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JAROŠOVÁ, Bohdan SLÁMA

Obsah

Závěrečné praktické cvičení, kterým student absolvuje magisterské studium a předkládá hotové dílo ke státním zkouškám.

Termín a způsob klasifikace: státní závěrečná zkouška

Termín odevzdání scénáře: 1. březen

Termín realizace: duben - řijen

Technologie natáčení: 35mm, kontaktní zvuk nebo postsynchron, event. kombinace

Čistá metráž / stopáž: 30 minut (cca 860 m)

Počet natáčecích dní: 14 dnů

Ateliér

Materiál: 3.294m, negativ 35mm barva, denní práce

Zvukový materiál: mg 35 mm pro výsledný přepis cca 1000 m; 5x 60´ DAT (nebo ekvivalent úzký pásek); 4ks zapisovatelné CD; 1ks SVHS

Obrazová technika: zvuková kamera 35 mm, MOVIECAM, světla velká

Zvuková technika: DAT Fostex PD 4, nebo Nagra IV S

Střih: 50 frekvencí AVID; synchronizace 3hod střižna 35mm

Zvuková postprodukce: 5 frek. postsynchronů; 2 frekvence přepis hudby; 1 frekvence ruchy archivní; 4 hodiny synchron. ruchy mimo Studio; 2 frek. přepisu postsynchronů nebo kontaktů; 6 frekvencí digitální zv. střižna; 4 frekvence mix digitální míchací pracoviště; přepis mixu na 35mm mg

Přepisy: denní práce - VHS a serviska na S-VHS s TC; přepis dvoupásu 35mm na VHS

Archivace: dle uzavřených koprodukčních smluv a Archivačního řádu, VHS, DVD - videotéka FAMU

Výsledky učení

Prokázání schopnosti režie závěrečným absolventským filmem

Předpoklady a další požadavky

splněné všechny předepsané zkoušky a zápočty za první i druhý ročník Magisterského studia

Literatura

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

A. Wajda: Moje filmy

J. Plazewski: Filmová řeč

J. Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi

J. Kališ: Problematika filmových dramatických forem I, II

E. Lindgren: Filmové umění

A. Garel, F. Porcile : Hudba a film

S. Ulver: Západní filmová avantgarda

M. Drvota: Základní složky filmu

F. Fellini: Dělat film

Rozhovory Hitchcock ? Truffaut

M. Ciment: Loseyho kniha

J. Monaco: Nová vlna

R. Lukavský: Stanislavského metoda herecké práce; Být nebo nebýt

M. Čechov: O herecké technice

R. Bresson: Poznámky o kinematografu

P. Brook: Prázdný prostor; Pohyblivý prostor

A. Bazin: Co je to film?

Film je umění (sborník statí)

W. Kerr: Jak nepsat hru

Aristotelés: Poetika

I. Bergman: Obrázky

J. Vostrý: Režie je umění; O hercích a herectví

J.. C. Carriere: Vyprávět příběh

S.M. Ejzenštejn: Umenie mizanscény I, II

D. J. Novotný: Chcete psát scénář?

J. Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi

L. V. Kulešov: Základy filmové režie

J. Císař: Základy dramaturgie

F. Daniel ? M.V. Kratochvíl: Cesta za příběhy

M. Rabiger: Directing

M. Mathausová: 12 pádů scenáristiky

J. Monaco: How to Read a Film

D. Arijon: Grammer of the Film Language

K.Thompsonová a D. Bordwell: Dějiny filmu

Hodnoticí metody a kritéria

Na udělení a splnění zápočtu je posuzováno :

umělecká kvalita absolventského filmu s přihlédnutím na proces tvorby ve všech realizačních fázích - námět, scénář, technický scénář atd.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů