Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SAV2 Z 2 21S česky letní

Garant předmětu

Radim VALAK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radim VALAK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače (hlavně filmové režie) s úlohou a významem filmové výpravy ve filmu jako v komplexním uměleckém celku, prohloubit jeho znalosti o významu výtvarné stránky filmu a obrazového ztvárnění, poskytnout znalosti, jak má student ve své tvorbě pracovat s výpravou a používat výtvarné prvky.

Forma studia

Promítání celovečerních filmů, filmových ukázek a krátkých filmů z 35mm kopie. Rozprava o promítaných filmech, struktuře filmové řeči, výtvarné stránce filmu, filmové architektuře a výpravě.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v dějinách světové kinematografie; znalost základních stavebních prvků filmu, metod filmové řeči a filmové režie.

Obsah kurzu

V předmětu se zaměříme na výtvarnou a obrazovou stylizaci ve filmu. Na zvolených filmech a filmových ukázkách představíme jednotlivé směry ve filmové výpravě v dějinách kinematografie, budeme analyzovat prostor a hloubku filmového obrazu. Zastavíme se u jednotlivých prvků výtvarna ve filmu, budeme si všímat práce předních světových a českých filmových výtvarníků. V každém semestru si povšimneme výtvarné stylizace ve vybraných filmech (v každém semestru jiných), vybraných se zaměřením na zvolené období, žánr, tematiku a způsob zpracování. Zároveň začleníme filmy do historických souvislostí, zaměříme se na žánrová kritéria z hlediska filmové výpravy.

Doporučená nebo povinná literatura

Český hraný film IV. (kol. autorů), 1961-1970, NFA, 2004

Český hraný film V. (kol. autorů), 1971-1980, NFA, 2007

Český hraný film VI. (kol. autorů), 1981-1993, NFA, 2010

Články českých a zahraničních odborných časopisů o prezentovaných filmech (Filmový přehled - NFA, Iluminace - NFA, Panorama zahraničního filmového tisku - Čs. filmový ústav, Cinepur, Film a doba, Cahiers du Cinema, Espresso, Sight and Sound, Cinema Nuovo)

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na zápočet

Kredity jsou uděleny na základě účasti na projekcích, studentovy aktivity během diskusí k filmům a na základě vypracování 2 až 3 písemných prací - rozborů filmové výpravy a výtvarných prvků ve vybraných filmech nebo postřehů k celému cyklu projekcí.

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
VALAK R.
12:20–14:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
termíny projekcí dle harmonogramu
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:20–14:45 Radim VALAK Projekce FAMU
Lažanský palác
termíny projekcí dle harmonogramu přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů