Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SAV2 Z 2 21 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 34 až 44 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače (hlavně filmové režie) s úlohou a významem filmové výpravy ve filmu jako v komplexním uměleckém celku, prohloubit jeho znalosti o významu výtvarné stránky filmu a obrazového ztvárnění, poskytnout znalosti, jak má student ve své tvorbě pracovat s výpravou a používat výtvarné prvky.

Forma studia

Promítání celovečerních filmů, filmových ukázek a krátkých filmů z 35mm kopie. Rozprava o promítaných filmech, struktuře filmové řeči, výtvarné stránce filmu, filmové architektuře a výpravě.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v dějinách světové kinematografie; znalost základních stavebních prvků filmu, metod filmové řeči a filmové režie.

Obsah kurzu

V předmětu se zaměříme na výtvarnou a obrazovou stylizaci ve filmu. Na zvolených filmech a filmových ukázkách představíme jednotlivé směry ve filmové výpravě v dějinách kinematografie, budeme analyzovat prostor a hloubku filmového obrazu. Zastavíme se u jednotlivých prvků výtvarna ve filmu, budeme si všímat práce předních světových a českých filmových výtvarníků. V každém semestru si povšimneme výtvarné stylizace ve vybraných filmech (v každém semestru jiných), vybraných se zaměřením na zvolené období, žánr, tematiku a způsob zpracování. Zároveň začleníme filmy do historických souvislostí, zaměříme se na žánrová kritéria z hlediska filmové výpravy.

Doporučená nebo povinná literatura

Český hraný film IV. (kol. autorů), 1961-1970, NFA, 2004

Český hraný film V. (kol. autorů), 1971-1980, NFA, 2007

Český hraný film VI. (kol. autorů), 1981-1993, NFA, 2010

Články českých a zahraničních odborných časopisů o prezentovaných filmech (Filmový přehled - NFA, Iluminace - NFA, Panorama zahraničního filmového tisku - Čs. filmový ústav, Cinepur, Film a doba, Cahiers du Cinema, Espresso, Sight and Sound, Cinema Nuovo)

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na zápočet

Kredity jsou uděleny na základě účasti na projekcích, studentovy aktivity během diskusí k filmům a na základě vypracování 2 až 3 písemných prací - rozborů filmové výpravy a výtvarných prvků ve vybraných filmech nebo postřehů k celému cyklu projekcí.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů