Scénář a příprava absolventského filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SPF Z 10 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Hotový scénář absolventského filmu s jednotlivými fázemi přípravy.

Forma studia

písemná forma, konzultace s pedagogem

Předpoklady a další požadavky

určeno pro studenty prvního ročníku Mgr. studia

Obsah kurzu

Součást postupové zkoušky. Student předloží hotový scénář absolventského filmu a jednotlivé fáze přípravy.

  1. Volba tématu, diskuze nad zvoleným tématem
  2. Filmová povídka, konzultace nad dramatickou stavbou
  3. Filmový scénář, konzulatace nad scénářem, dramatická stavba, výběr jednotlivých hereckých představitelů, výběr prostředí, rozvaha nad možnou realizací

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

A. Wajda: Moje filmy

J. Plazewski: Filmová řeč

J. Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi

J. Kališ: Problematika filmových dramatických forem I, II

E. Lindgren: Filmové umění

A. Garel, F. Porcile : Hudba a film

S. Ulver: Západní filmová avantgarda

M. Drvota: Základní složky filmu

F. Fellini: Dělat film

Rozhovory Hitchcock ? Truffaut

M. Ciment: Loseyho kniha

J. Monaco: Nová vlna

R. Lukavský: Stanislavského metoda herecké práce; Být nebo nebýt

M. Čechov: O herecké technice

R. Bresson: Poznámky o kinematografu

P. Brook: Prázdný prostor; Pohyblivý prostor

A. Bazin: Co je to film?

Film je umění (sborník statí)

W. Kerr: Jak nepsat hru

Aristotelés: Poetika

I. Bergman: Obrázky

J. Vostrý: Režie je umění; O hercích a herectví

J.. C. Carriere: Vyprávět příběh

S.M. Ejzenštejn: Umenie mizanscény I, II

D. J. Novotný: Chcete psát scénář?

J. Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi

L. V. Kulešov: Základy filmové režie

J. Císař: Základy dramaturgie

F. Daniel ? M.V. Kratochvíl: Cesta za příběhy

M. Rabiger: Directing

M. Mathausová: 12 pádů scenáristiky

J. Monaco: How to Read a Film

D. Arijon: Grammer of the Film Language

K.Thompsonová a D. Bordwell: Dějiny filmu

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen na základě dodání hotového scénáře s jednotlivými fázemi přípravy

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů