Jevištní boj

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703MJB Z 1 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz seznámí posluchače s teoretickými a praktickými aspekty jevištního boje beze zbraně, i se zbraněni.

Získané znalosti a dovednosti jsou aplikovatelné v divadelní a filmové praxi.

Forma studia

Výuka bude vedena praktickou formou ve výcvikovém středisku v Poněšicích 5. a 6. března 2022.

Sobota 5. března 2022

10:00 - 13:00 jevištní boj - beze zbraně

14:00 - 17:00 jevištní boj - se zbraněmi

Neděle 6. března 2022

10:00 - 13:00 jevištní boj

Lekce jevištního boje jsou vedeny v češtině i angličtině.

Předpoklady a další požadavky

Pro zapsání tohoto předmětu nejsou nutné žádné znalostní požadavky.

Výstroj: sportovní oblečení a obuv (povinné).

Během kurzu je nutné dbát na BEZPEČNOST a KÁZEŇ a striktně DODRŽOVAT INSTRUKCE dané instruktorem.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je teorie a praxe jevištního boje beze zbraně i se zbraněmi.

Praktická část kurzu začíná pády, úhyby, úniky, základními postoji a kroky, dále pokračuje přes základní obranné akce, až po akce útočné, odvety a nepravidelné akce - jak pro boj beze zbraně i se zbraněmi - které se následně rozvinou ve smluvených cvičeních ve dvojicích.

Doporučená nebo povinná literatura

.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na kurzu. Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Webová stránka předmětu

.

Poznámka

Kurz proběhne ve výcvikovém středisku v Poněšicích.

Výuku povede MgA. Michael Kňažko.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů